Allas lika rätt till vård!

By on January 28, 2012 in Associations

Tiotusentals människor som vistas i Sverige får inte tillgång till vård på grund av att de är papperslösa eller asylsökande. Sedan i maj 2011 finns en statlig utredning som föreslår att asylsökande och papperslösa ska få rätt till subventionerad vård precis. Trots detta har inte situationen förbättras – varje dag som går lider människor i onödan av behov av vård.

Vi i Henrys Vänner tycker att alla människor har lika rättigheter, oberoende av om människor har rätt att vistas i ett land eller inte. Rätt till vård är ett ställningstagande för mänskliga rättigheter och humanitet!

Under vecka 5 kommer vi att samla in namnunderskrifter tillsammans med ca 45 organisationer. Var med och ställ upp för allas lika rätt till vård!


By