Besluten som togs

By on December 22, 2012 in Elevkåren

Torsdagen den 20 december 2012 höll Elevkåren ett möte där alla alla medlemmar som ville fick chansen att påverka hur kåren ska se ut i framtiden. Här är vad som sades och besluten som togs.

Mötets deltagare bestod av en skara på något över 30 medlemmar. Vissa var djupt intresserade i kårens framtid och hade förberett sig genom att läsa igenom de tre framtagna propositionerna, medan andra kanske endast var där för stämningens skull. Hur som helst blev mötet lyckat och flera beslut för bättre elevdemokrati i framtiden och en ännu bättre elevkår på Kungsholmen Gymnasium/Stockholms Musikgymnasium togs. Dessutom presenterades en spännande tävling om hur skolans tröjor till Läroverksfejden ska se ut i framtiden, något som jag kommer tillbaka till senare.

Mötet startade med att välja Ida Wallin till mötets ordförande och Kajsa Fernström Nåtby till mötets sekreterare. Sedan presenterades proposition 1.

Proposition 1 handlade framför allt om att hjälpa elever akademiskt. Elevkåren ska alltså inte längre endast stå för det roliga på skolan, utan även hjälpa oss elever med att öka vår kunskap. En av anledningarna bakom propositionen är att Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs moderorganisation, Sveriges Elevkårer, har valt att organisationen framöver ska verka för elevernas akademiska intressen. Elevkåren skriver själva i proposition 1 att det är något som den bör och vill stödja.

Samtliga deltagare vid mötet röstade ja för propositionen.

Proposition 2 var antagligen den av propositionerna som kommer att ha störst påverkan på Elevkåren. Den gäller nämligen organisationens struktur. Styrelsen kommer inte längre att ha åtta ledamöter, så som vi är vana vid, utan tio. Nu består presidiet av ordförande samt vice ordförande, men i framtiden kommer presidiet även bestå av en operativ chef. Denna ska endast arbeta med utskottens samverkan och organisering.

Fler förändringar är att Finansiella Utskottet inte längre kommer vara ett utskott, att Finansiella Utskottets ordförande byter namn till Näringslivsansvarig (titelns namn och inte personens namn), att ett föreningsutskott skapas och att Påverkansutskottet ska utvidga sitt arbetsområde till att även jobba med elevernas elevfackliga samt akademiska intressen, detta för att kunna genomföra det beslut som togs när proposition 1 godkändes. För att Påverkansutskottet ska kunna genomföra dessa förändringar ska de ta hjälp av elevskyddsombuden.

Mötets deltagare godkände proposition 2 genom votering. Vi kommer alltså att få se stora förändringar, gällande Elevkåren, i framtiden, men förhoppningsvis endast positiva sådana. Med fler ledamöter i styrelsen kan fler elever engagera sig i kåren på en djupare nivå.

Proposition 3 var den sista av propositionerna som presenterade vid mötet. Den behandlade vad som hände om en styrelseledamot avgick, möjligheten att gå ur Elevkåren, felaktiga numreringar i stadgarna, tilläggande av en paragraf som behandlade föreningarna, minimikravet på styrelsen plus 15 medlemmar vid årsmötet istället för styrelsen plus fyra samt att kallelse till årsmötet går ut minst fyra dagar innan. De två sistnämnda ströks dock ur propositionen efter förslaget på ett procentuellt minimikrav på antal medlemmar vid mötet. Problemet med detta är att styrelsen nu kan hålla årsmötet tillsammans med endast fyra andra medlemmar och ta alla beslut själva. Detta kommer troligtvis ändå inte att hända och vid årsmötet kommer förhoppningsvis ett förslag om procentuell miniminivå av deltagare vid framtida årsmöten att presenteras.

Styrelsen avslutade mötet med att presentera en tävling angående skolans tröjor vid Läroverksfejden. “Kungsholmen, skolan du aldrig kom in på” har sina brister bl.a. på grund av att Södras natur nu är högre än vår svenska natur. Därför kommer en hashtag-tävling att hållas gällande nya tröjor, och vem som helst av kårens medlemmar kan delta (om ni inte har instagram går det att maila in förslag). Vinnaren av tävlingen kommer att få pröva på att åka water jet pack, vilket är precis vad det låter som. Dessutom uppfattade jag något om en dejt med antingen Ida eller Leo. Med tanke på de fantastiska priserna kommer vi säkerligen få se tonvis med förslag.


By