Då var det dags igen, Läroverksfejden 2013

By on February 12, 2013 in Events, Läroverksfejden

lvf12 3 foto stella von koskull red

Det är nu det börjar, det vi alla har väntat på, Läroverksfejden 2013. Temat för i år är Förändra Historien. Första deltävlingen äger rum 10 april, men uttagningarna börjar redan nu. Först ut är estetik. Tävlingsmomentet där vi har chansen att sätta Södra på plats. Kungsholmen behöver Dig!

Tag chansen och visa din talang i dans, teater, sång eller det sprillans nya momentet Poetryslam. 

DANS
Uttagning den 21 februari & 5 mars, kl. 15.00 – 17.00
Danssalen
Regler:
–          Hämta element från baletten “Svansjön” och tolka årets tema: Förändra Historien

–          Framträdandet får högst vara i 4 minuter.

–          Man får endast lämna in ett ljudspår i mp3-format som får låta hur som helst. Detta ska lämnas in senast den 3e april.

Vid frågor om uttagningen, kontakta Jasmin Hagigi
jasmin.hagigi@gmail.com alt. 073 859 93 83

TEATER
Uttagningar den 5 & 7 mars, kl. 15.40-17.00
Aulan/Danssalen
Den 8 mars, kl. 15.10-16.00
Regler:
–          Hämta element ifrån från sagan “Kejsarens nya kläder” och tolka årets tema; Förändra Historien.

–          Framträdandet får högst vara i 6 minuter.

–          Man får inte lämna in några digitala hjälpmedel.

–          Bord och stolar finns att tillgå som rekvisita. All annan rekvisita står deltagarna själva för.

Vid frågor om uttagningen, kontakta Blanca Siljedahl
blancasjp@mac.com alt. 070 274 82 22

MUSIK
Uttagningar den 5 & 7 mars, kl. 15.40-17.00
Den 8 mars, kl. 15.10-16.00
Plats för uttagningar kommer snart
Regler:
–          Hämta element från stycket “Eine Kleine Nachtmusik, första satsen- Allegro” och tolka årets tema.

–          Framträdandet får högst vara i 4 minuter.

–          Ingen musik får vara förinspelad.

Vid frågor om uttagningen kontakta Nancy Ofori
nancy.geywu@gmail.com alt. 070 489 41 26

POETRYSLAM
Uttagning den 18 februari, kl. 16.10-17.00
Plats för uttagning kommer snart
Regler:
–          Skriv med rubriken “Vakna!” och tolka årets tema; Förändra Historien

–          Framträdandet får högst vara i 3 minuter.

–          En person framför bidraget. Inga hjälpmedel på scen är tillåtna.

–          Dikten ska vara skriven av poeten själv.

Vid frågor om uttagningen, kontakta Joella Berg
joellalinneaberg@hotmail.com alt. 072 389 34 85

Vid generella frågor om LVF 2013, kontakta Axel Thörn
axel_thorn@hotmail.com alt. 072 930 54 37

 

It’s what we’ve all been waiting for. Finally, it’s time for Läroverksfejden 2013, with the theme of Changing History. The first part of the contest takes place on 10 April, but the tryouts have already begun. The Aesthetics event is up first, so we’ve got the chance to put Södra in their place. Kungsholmen needs you!

Take this opportunity to show off your talents in dance, acting, singing or the all new Poetry Slam!

DANCE
Tryouts on February 21 & March 5, 15.00-17.00
Dance Hall
Rules:
–          Use themes from the ballet “Swan Lake” and interpret this year’s main theme: Changing History

–          The performance must not exceed 4 minutes.

–          You may submit only one audio track in MP3 format. This must be submitted by the 3rd april.

For questions about tryouts, please contact Jasmin Hagigi
jasmin.hagigi@gmail.com  / 073 859 93 83

DRAMA
Tryouts on 5 & 7 March, 15.40-17.00
Auditorium/ Dance Hall
On 8 March, 15.10-16.00
Rules:
–          Use themes from the fairy tale “The Emperor’s New Clothes” and interpret this year’s main theme; Changing History.

–          The performance must not exceed 6 minutes.

–          You may not submit any digital aids.

–          Tables and chairs will be available as props. All other props wanted are to be brought by the participants themselves.

For questions about tryouts, please contact Blanca Siljedahl
blancasjp@mac.com  / 070 274 82 22

MUSIC
Tryouts on 5 & 7 March ,15.40-17.00
On 8 March, 15.10-16.00
Location  for tryouts are coming soon
Rules:

–          Use elements of the classical piece “Eine Kleine Nachtmusik, first movement, Allegro” and interpret this year’s main theme.

–          The performance must not exceed 4 minutes.

–          No pre-recorded music is allowed.

For questions about the competition please contact Nancy Ofori
nancy.geywu@gmail.com  / 070 489 41 26

POETRY SLAM
Tryouts on February 18, 16.10-17.00
Location for tryouts is coming soon
Rules:

–          Use the title: “Wake up!” and interpret this year’s  main theme; Changing History

–          The performance must not exceed 3 minutes.

–          One person will perform the poem alone.  No aids whatsoever are allowed on stage.

–          The poem must be written by the poet himself/herself.

For questions about tryouts, please contact Joella Berg
joellalinneaberg@hotmail.com  / 072 389 34 85

For any general questions about LVF 2013, please contact Axel Thörn
axel_thorn@hotmail.com  / 072 930 54 37


By