Exklusivt för KZINE intervjuer av kandidaterna till den nya styrelsen

By and on March 28, 2013 in Elevkåren, Events
Photo: Elevkåren

Photo: Elevkåren

Efter veckor med valkampanjer, PR från elevkårsstyrelsens håll och valdebatt kan det inte ha undgått någon att det är idag det smäller. Affischerna med kandidaterna har suttit tapetserade på skolans väggar och facebooksidorna har varit många. Så var det slutligen dags för val på Kungsholmen. Idag säger vi farväl till den gamla styrelsen, för att sedan välja de som ska representera oss i elevkåren under namnet Kungsholmens Gymnasiums Elevkårsstyrelse. Årsmötet vi alla har väntat på är här, #KGVAL13. KZINE har exklusivt intervjuat alla kandidater som valde att ställa upp.

Kandidat till Ordförande:

Love Lyssarides

Varför sökte Du till styrelsen?
-Jag gillar tanken på att elever ställer sig upp mot en högre instans tillsammans. Jag tycker om tanken på att enas, för tillsammans blir man så mycket starkare. Sedan vill jag göra saker som jag ser ett direkt resultat utav.

Varför valde du att söka till posten som Ordörande?
-Jag är en människa som har svårt att sitta still, och eftersom elevkåren är så pass ung så känner jag att det finns mycket jag kan göra. Jag tror även att jag är bäst lämpad, haha det lät ju lite kaxigt att säga så.

Är det något du tror dig kunna förbättra, förändra eller skapa?
-Jag skulle vilja göra kåren mer externpolitisk. Den nya upphandlingen av Volvo IT är ett exempel på ett problem där elevkåren skulle kunna påverka. Gärna genom samarbete med andra skolor, för tillsammans är man starkare. Styrelsen måste bli mer lyhörda samt erkänna när de gör fel, de kan lätt få lite hybris.

Att sitta i styrelsen tar ju mycket tid, men vad går igentligen all den tiden åt till?
-Som ordförande handlar det mycket om representationen mellan elevkåren och skolledningen samt föräldrarföreningen. Även planerig av alla event kräver mycket tid, speciellt eftersom vi är så operativa. Man skulle kunna delegera ut arbetet mer och effektivare.

One Direction vs. Justin Bieber

Fashion vs. Comfort

Skolans Fläskpannkaka vs. Pytt-i-panna
-”Inget av dem, jag är vegetarian”

 

Kandidater till Vice Ordförande:

Henrietta Cahn

Varför valde Du att söka till Styrelsen?
-Jag har erfarenhet då jag tidigare har suttit i två styrelser, jag har även suttit i en remissgrupp för Påverkandeutskottet under året.

Varför just posten som Vice Ordförande?
-Jag har tidigare haft mindre roller i styrelser och lärt mig hur det fungerar jag vill därför söka en mer ledande roll nu, eftersom jag har erfarenhet sedan tidigare vet jag vad som krävs och jag har rätt egenskaper för posten.

Hur ser din syn på posten som Vice Ordförande ut?
-Vice Ordförande är en del av presidiet och fungerar som en interndemokratisk ledare, man måste därför kunna delegera arbete, vilket jag skulle klara av tack vare mina tidigare erfarenheter.

Vad skulle Du vilja förändra, förbättra eller skapa?
-Jag har många stora visioner, men mer konkret vill jag kampanja i frågor som intresserar elever som t.ex. diskriminering, sedan skulle jag vilja se ett samarbete mellan olika skolor i dessa frågor. Läroverksfejden finns ju, och är ett bra samarbete, men jag vill gärna se ett samarbete även i andra frågor.

 

Ivar Forsling

Varför valde du att kandidera till elevkårsstyrelsen?
-Jag upptäckte att det fanns en väldigt taggad energi på skolan och att den kom från elevkårsstyrelsen. Jag ville vara med och påverka och jag tror också att jag har de sociala och organiserade egenskaper som krävs. Jag tror att jag kan planera mitt sociala arbete som posten som Vice Ordförande kräver.

Finns det något du redan nu vet att du vill förändra?
-Jag vill att elever ska ha mer insyn i elevkårens arbete. Jag vill nå ut till den målgruppen som medlemmarna är, vilket är engagerade elever med ett socialt liv, genom att ha till exempel elevkårsmöten som är mer anpassade till eleverna.  Sedan vill jag också ha en utskottsmässa där utskotten kan presentera sig, tagga igång event och värva medlemmar.

 

Kandidater till Operativ Chef:

Amalia Holm Bjelke

Varför söker Du till elevkåren, vad fick Dig att vilja söka?
-Jag söker till elevkårens styrelse eftersom elevkåren, töntigt nog, är något av det bästa jag vet. Jag söker för att det för mig är otänkbart att gå på KG utan att utnyttja och vara en del av den elevdemokrati vi har.Allt jag sett, upptäckt och lärt mig om kraften i en elevkår, vart den kan nå, min del i det hela och att jag har haft riktigt kul är varför jag kandiderar om.

Vad vill Du som Operativ Chef förändra eller förbättra inom elevkåren?
-På posten Operativ Chef vill jag göra det jag kan bäst: koordinera, standardisera och hjälpa utskotten nå sin fulla potential och utveckla medlemskontakten för att stärka utskotten. Så att de kan nå ut till alla, få med alla, föra allas talan i och utanför skolan, mot såväl varandra, lärare, rektorer, politiker och andra elevkårer.

Varför ska man rösta på just dig?
För att vad jag eller någon annan har för vallöften inte spelar någon roll, om resten av styrelsen blir kaos eller månen sjunker spelar heller ingen roll för jag har rutinen inne, jag har kompetensen, erfarenheten och jag kommer fylla posten Operativ Chef fullt ut(och lite till).

transparens vs. effektivitet

komma överens med resten utav styrelsen vs. medlemmarna

 

Panos Theochari Tufexis

Varför söker Du till elevkåren, vad fick Dig att vilja söka?
-Jag vill stå för förändring. Det är enkelt att uttrycka vad som behöver ske och sedan vänta på att någon annan gör det men jag finner det mycket roligare att själv se till så att det sker.

Vad vill Du som Operativ Chef förändra eller förbättra inom elevkåren?
-Det jag vill se till är att varenda medlem vet sina rättigheter. Medlemmar ska vilja vara med på möten och påverka, de ska även ha rätt att sätta kalla ett möte när de än vill.  Som Operativ Chef vill jag se till att ALLT som sker i styrelsen redovisas ordentligt, hittills har det känts som att det finns “gap” i processen rent informativt.

Varför ska man rösta på just Dig?
-Jag är målmedveten, bestämd på ett konstruktivt sätt, ser till att jobbet blir gjort i tid och med rätt resultat samt att jag har nya fräscha idéer att föra in i hur kåren ska fungera. Jag finns här endast för väljaren.

transparens vs. effektivitet

komma överens med resten utav styrelsen vs. medlemmarna

Hur bossig är Du på en skala 1-10?
– 7

 

Kandidater till Kassör:

Carl Kristiansson

Varför valde Du att kandidera till styrelsen?
-Jag satt först i sociala utskottet, men varför jag valde att söka till kassörsposten det var framför allt för att jag alltid har varit intresserad av ekonomi. Till exempel i USA så fick jag jobba mycket med att arrangera event och lägga upp en budget för att planera stora event. Det någonting som jag gärna vill jobba med i framtiden också.

Finns det något som du redan nu vet att du vill tillägga eller förbättra i elevkåren?
-Framför allt så är det först och främst att ha en tydlig budget, men sen också att ha en transparent bokföring. Detta ska vara upplagt i två dimensioner där man kan se per månad och per event. Det är ett av mina största mål, att ekonomin ska vara så transparent som möjligt.

Var ska jag kunna hitta den här budgeten?
-Det är framför allt på hemsidan den ska finnas och där ska jag också göra kvartalsrapporteringar.

Bokföring vs. Plugg

rik och olycklig vs. fattig och lycklig

pengar till Event vs. Föreningar

 

Kandidater till Sekreterare:

Henrik Almén

Varför söker Du till elevkårsstyrelsen?
-Jag ser vad elevkåren gör i den här skolan och jag vill vara med och påverka.

Tror du att du kanske kandiderar till en annan post nästa år?
-Vi får se. Det beror på om jag är nöjd med posten som sekreterare.

Finns det några saker som du redan nu vet att du vill förändra eller förbättra?
-Jag vill att protokollen för mötena ska vara tillgängliga för alla på ett så effektivt sätt som möjligt. Jag vill att alla medlemmarna ska kunna se vad för besluts som togs vid ett möte.

PC vs. Mac

När det gäller protokoll Tillgänglighet vs. Lättförståeligt

 

Lovisa Attebrant

Varför valde Du att söka till sekreterare?
-Jag är som person väldigt strukturerad, jag har ett behov av att allting sak vara organiserat. Jag har suttit på liknande poster i till exempel min ridförening och jag skulle älska att kunna använda mina egenskaper till att påverka.

PC vs. Mac

När det gäller protokoll Tillgänglighet vs. Lättförståeligt

 

Kandidater till Marknadsföringsansvarig:

Moa Peldán Carlsson

Varför valde Du att kandidera till styrelsen?
-Det är ett väldigt stort intresse för mig att uttrycka mig i bild, text och film, och jag tycker väldigt mycket om att vara den sociala blicken utåt. Det är ett brinnande intresse för mig och jag tror att jag skulle kunna göra ett väldigt bra jobb.

Finns det några saker som du redan nu vet att du vill förändra eller förbättra?
-Jag har en väldigt konkret idé, och det är en stab. Jag ska fyra stabmedlemmar, hade jag tänkt mig. Då ska de här olika stabmedlemmarna ha hand om de olika utskottens marknadsföring. Det är sociala-, påverkande- och föreningsutskottet. Den fjärde för hemsidan. Då är de här stabmedlemmarna som en mellanhand mellan utskotten och marknadsföringen, så de är som en stabmedlem i de olika utskotten men det är också en medlem hos mig. De ska se till att all marknadsföring som kommer för elevkåren granskas, så att den blir så professionell som möjligt.

Hur ser marknadsföringen ut i elevkåren idag?
-Den är bra, men den är inte så bra som den skulle kunna vara.

Film vs. Foto

Läroverksfejden vs. Inspark

KZINE vs. Elevkårens hemsida (“i dagsläget”, lägger hon till…)

 

Kandidater till Ordförande för Påverkandeutskottet:

Olivia Björklund Dahlgren

Varför valde Du att söka till Styrelsen?
-Jag har under året suttit med i staben för Påverkandeutskottet, jag är engagerad och har erfarenhet. Jag vet även varför vi gör om utskottets syfte, och känner till målet med förändringen.

Varför just posten som Ordförande för Påverkandeutskottet?
-Jag älskar att påverka och ha inflytande! Jag intresserar mig även för elevfackliga frågor.

Vad skulle du vilja förändra, förbättra eller skapa?
-Eftersom utskottet har ändrat syfte vill jag först och främst etablera utskottet. Jag vill få eleverna att vilja påverka, detta vill jag göra genom ett forum där det är lätt att påverka, sedan vill jag ta med ett elevskyddsombud i staben för att öka etableringen.

 

Anna Starenius

Elever vs. Lärare

Plugg vs. Elevkåren

Om du blir vald, kommer ni att behålla glödlampan (Påverkandeutskottets symbol)?
-“Nej, vi byter ju syfte”

 

Richard Wang

Varför valde Du att söka till Styrelsen?
-Jag tycker om att påverka, och jag tycker att makten ska ligga hos eleverna. Idag känner för få till Påverkandeutskottet och dess syfte. Styrelsen borde ha fler möten än de har idag och oftare, för att elevernas inflytande ska öka.

Ser du några brister inom utskottet, som du vill förbättra?
-Ingen vet idag vad Påverkandeutskottet gör. Det har inget riktigt syfte, jag vill förtydliga syftet. För mig är elevernas rättigheter mycket viktiga. Kontakten med föräldrarföreningen är även ett stort problem, de är svåra att få kontakt med och deras bidrag dröjer. Så öppenheten och samarbetet med föräldrarföreningen vill jag förbättra.

Elever vs. Lärare

Plugg vs. Elevkåren

Om du blir vald, kommer ni att behålla glödlampan (Påverkandeutskottets symbol)?
-Ja!

 

Kandidater till Ordförande för Sociala Utskottet:

Alexander Bratthall

Varför valde Du att kandidera till styrelsen?
-Jag ser mig själv lite som en overachiever. Det här kanske inte låter positivt egentligen, men om det finns något som kan göras så gillar jag att göra det själv. Det är något av en inre övertygelse att jag gör det bättre. Nu har jag i och för sig insett att det inte riktigt är så det är, att det finns andra människor som är kompetenta, men driften att få göra de här sakerna, och driften att få göra det så absolut bra som jag kan, finns kvar.

Men du har fortfarande möjligheten att samarbeta?
-Ja, tveklöst.

Men varför just den här posten?
-Det är för att jag finner ett så stort intresse i just det sociala. Ni kan man säga att jag gillar att festa, bla bla bla, men jag anser att det är så himla mycket mer med sociala. I stort sett alla event som sociala har arrangerat, det är det man minns från läsåret, och just därför tycker jag att det är så sjukt kul. De är självklart olika målgrupper som kommer på olika event, men man får alltid träffa människor som man aldrig hittills har träffat.

Skulle du vilja införa fler event nästa läsår?
-Definitivt. Det som jag framför allt skulle vilja göra nu, det är att ansvaret för nya event och ansvaret att hjälpa elever att ta in nya idéer, flyttas från påverkandeutskottet till sociala utskottet. Jag vill att idéer från enskilda elever ska, med hjälp av sociala utskottet, drivas igenom. Så jag vill se mycket fler event.

Karnevalen vs. Vinterfestivalen

Fest vs. Plugg

Dansa vs. Supa
-”Jag dansar aldrig nykter”

 

Emma Zachrisson

Varför valde Du att kandidera till styrelsen?
-Jag har suttit i sociala utskottets stab och har utvecklat ett väldigt stort intresse för Kungsholmens alla event, och anordnandet och organisationen av dem. Sedan tycker jag bara att det är så jävla kul!

Så det här skulle kunna vara nästa steg för dig?
Precis, och jag har jobbat och haft ett väldigt nära samarbete med Vindar, som är nuvarande ordförande, och det har gett mig jättemycket.

Finns det några saker som du redan nu vet att du vill förändra eller förbättra?
-Ja, absolut. Jag tycker att styrelsen idag har en slags upphöjd roll. Som etta kanske du har skitmycket med nya idéer och du är taggad på att påverka och medverka men möjligheten att göra det är väldigt svårttillgänglig och jag tycker inte att det är något bra. Det kräver jättemycket förändring för att ge tillbaka styrelsen till dess medlemmar. Detta vill jag göra bland annat genom sociala utskottet. Att söka hjälp inte bara hos stabmedlemmar utan hos andra medlemmar, som att söka hjälp med kreativa organisatörer, funktionärer, jag vill ha in nya idéer från olika delar av skolan. Så vill jag ha en styrelse-workshop där folk kan få reda på vad vi håller på med och komma med kreativa idéer.

Karnevalen vs. Vinterfestivalen

Fest vs. Plugg

Dansa vs. Supa

 

Kandidater till Näringslivsansvarig:

Hampus Ihd

Varför sökte Du till Styrelsen?
-Jag tycker att jag har något att bidra med, och näringsliv är så mycket mer än bara fetser och kläder, även om det är en viktig del. Jag intresserar mig för näringsliv och det är något som påverkar oss alla då vi alla kommer söka jobb både nu och i framtiden.

Är det något du tror dig kunna förbättra, förändra eller skapa?
-Jag skulle vilja fixa så att ettorna kan känna att de har mer att säga till om, t.ex. med skolkläderna. Så att alla får sin röst hörd, och detta tänker jag göra via webben så att man får en mer direkt kontakt med kårens medlemmar.

One Direction vs. Justin Bieber

Skolans Fläskpannkaka vs. Pytt-i-panna

Fashion vs. Comfort

 

Kandidater till Ordförande för Föreningsutskottet:

Oliver Stenbom

Varför söker du till elevkårsstyrelsen, vad fick dig att vilja söka?
-It seemed like a massive undertaking and an awesome job! After realizing the potentials of associations at kungsholmen, I decided that I wanted to take it to the next level.

Vad vill du som ordförande förändra eller förättra inom föreningsutskottet som det ser ut nu?
-Klas has greatly improved the structure for föreningsutskottet over the last year, but one thing I want to change is the hierarchy of the associations, so that the student union is an external help for associations, rather than a governing body.

Har du några specifika planer inför hur arbetet med föreningarna ska se ut nästa år,om du blir vald?
-My main aims for next year will be to bring back association time, increase monetary resources and other resources such as computers and help to open up communications outside the school for different associations.

Varför ska man rösta på just dig?
-Why me? I could say plenty of bullshit about being a dedicated person, but anyone could claim that, so I’ll focus on what is known. I have a clear vision after being active in KDS for a year, I know what needs to be improved, and I know how to improve it.

Päronet vs. Föreningsbocken

Fikaförening vs. Ben&Jerry-förening

För att gynna föreningarna: smöra för Marknadsföringsansvarig vs. Kassören?

Mathilde Roedenbeck

Päronet vs. Föreningsbocken

Fikaförening vs. Ben&Jerry-förening
-”haha jag måste vara PK och svara båda, jag vill se till alla föreningar”

För att gynna föreningarna: smöra för Marknadsföringsansvarig vs. Kassören?

 

Ellinor Ugland

Varför valde Du att söka posten?
-Jag har erfarenhet av att ha startat en förening, är ordförande för KFC (Kungsholmen Film Critics). Därför vet jag vilket jobb som ligger bakom en förening, och jag vet även vad som behöver förbättras. Många prioriterar bort föreningar framför plugg då det inte känns som att föreningsarbetet gynnar en. Jag vill därför utveckla ett samarbete mellan skolan och lärarna och föreningarna

Ser du några brister i Föreningsutskottet idag, och vill du förändra eller förbättra något?
-Jag vill se mer engagemang! Många föreningar blir inaktiva, det är inte meningen att det ska vara en börda att ha en förening utan snarare motsatsen. Jag vill få mer utrymme för föreningarna, och en lösning kan då vara ett närmare samarbete mellan skolan och föreningarna Det måste bl.a. bli lättare för föreningarna att boka salar. Då föreningar lockar nya elever gynnar det skolan att ha ett rikt föreningsliv.

Päronet vs. Föreningsbocken

Fikaförening vs. Ben&Jerry-förening

För att gynna föreningarna: smöra för Marknadsföringsansvarig vs. Kassören?

 

Kandidater för Elevskyddsombud:

Under årsmötet kommer även elevskyddsombud för läsåret 13/14 att väljas ut.

Saman Roumi

Varför sökte Du posten som Elevskyddsombud?
-Jag har märkt att Elevskyddsombuden på skolan inte har fått så mycket publicitet, och att få känner till vad de gör och hur man kommer i kontakt med dem. Jag vill upplysa om hur folk ska går till väga. Jag har även erfarenhet som elevskyddsombud på min gamla skola, där jag fick ta över posten och sedan hade den i tre månader, då upptäckte jag att det verkligen intresserar mig.

Är det något du tror dig kunna förbättra, förändra eller skapa?
-Mina visioner om jag blir vald är att skapa större kontakt med de andra skolorna, en relation som skulle stärka eleverna från andra skolor.


By and