”Vad fan är nyanserat?!”

By on September 29, 2013 in Associations, Elevkåren

Elevkårens Elevmentorskap

Nu har det gått några veckor in på terminen och vardagen börjar fyllas på av allt mer monotona händelser. Alla tvåor och treor börjar komma in i den gamla rytmen och för alla ettor känns byggnaden inte lika stor längre. Lektionerna blir allt tyngre och faktan allt mer köttig att ta in. Sakta börjar proven öka i mängd och i varje ämne visar nu lärarna stolt upp betygsstegen, dessa grötiga rutor med text. Det är då alla ställer sig samma fråga och undrar på riktigt ”Vad fan är nyanserat?”

För skolans nykomlingar, har alla lärare säkert redan försökt förklara det svåra begreppet ett flertal gånger. Svar som ”När ni fördjupar ert perspektiv”, ”När ni återkopplar till fakta” eller ”Det är inte när ni analyserar, utan snarare när ni går ifrån analysen”, men alla argument verkar säga emot varandra. Alla lärare verkar ha olika syn. Så fort begreppet sätter sig fast i tankebanorna, är det inte det lättaste att reda ut.

För tvåorna och treorna har betygen nu kommit att bli en vana. Begreppet Nyanserat är ett internskämt, något man raljerar över och någonting väl behandlat. Skolans äldre elever har redan gått igenom årskurs ett och treorna har även arbetat sig igenom årskurs två. Detta vill vi ta till vara på.

I höst öppnar vi upp för ett stort, nytt projekt som Elevkåren kommer med, ”Elevkårens Elevmentorskap”. På samma sätt som äldre elever känner sig mer bekväma med skolans syn på nyanserat, har även dessa elever mer erfarenhet av skolans alla kurser. De flesta misstag har redan gjorts, så låt oss hjälpa varandra att hålla oss borta ifrån det. Elevmentorskapet går ut på att äldre elever, så kallade elevmentorer, hjälper andra elever i skolans kurser. Det finns en elevmentor för varje ämne och kurs, som läst kursen året innan.

Så hur går träffarna till? Till exempel så finns en elevmentor i Matematik 1. Till träffen kommer fyra elever som läser matte 1 och känner sig lite vilsna. Mentorn sätter sig med dessa elever och börjar förklara sin syn på kursen och vilka olika moment som kommer under året. Mentorn ger också tips, berättar om sin studieteknik, hur man pluggar bäst och kan även erbjuda läxhjälp.

Syftet med Elevkårens Elevmentorskap är att ta tillvara på äldre elevers erfarenheter och tips i skolans kurser och undervisning och erbjuda yngre elever denna hjälp. Med träffar ungefär en gång i månaden och vissa specialträffar med teman som Studier utomlands eller förberedelser inför nationella prov, kommer EE (Elevkårens Elevmentorskap) att erbjuda allt elever behöver som komplement till undervisningen. Av elever, för elever.

Första elevmentorsträffen är nu på tisdag, den 1 oktober och vi börjar allt med att hitta svar på vad nyanserat verkligen innebär. 14.30 i 6506, kom dit och du kan få hjälp inom vilket ämne du vill. Du går visserligen på KG, men det finns säkert något du inte kan.


By