Hög tid att skolledningen verkar för ett demokratiskt debattklimat

By and on December 13, 2013 in Uncategorized

Sverige är ett vackert land med en lång tradition av demokrati. En av demokratins grundregler är yttrandefriheten vilket lärs ut och tillämpas under ungdomars skoltid. Kungsholmens Gymnasium är en av de mest eftertraktade gymnasieskolorna i Stockholm varför utbildningskvalitén är väldigt hög. Det är dock ytterst problematiskt att skolan på flera instanser bevisligen tagit politiska ställningstaganden och i sin obefogade kritik mot ett folkvalt riksdagsparti, riskerar att tysta ned de elever som önskar nyttja sina demokratiska rättigheter om yttrandefrihet. Skolledningen bör granska sin personal och ta tag i det politiska klimatet innan de går ut med direkta felaktigheter till sina elever.

Om skolan ska fortsätta ligga i framkant måste ett öppet debattklimat främjas varvid alla åsikter får komma till tals. SDU genomförde i torsdags ett skolbesök på skolan efter att en representant i förbundet ringt upp och blivit kopplad till en representant på skolan (vilket tydligen var vaktmästaren) som i sin tur menade att vi var välkomna att ha ett bokbord. Rektorerna gick nu i måndags däremot ut med ett meddelande till samtliga elever varpå de felaktigt bland annat menar att vi ljugit för en vaktmästare. Att dessa vagt belagda anklagelser kommer från högre instans är väldigt anmärkningsvärt men sannolikt enbart en del av ett upprepande motstånd mot partiet.

Det formella motståndet blev uppenbart när den Sverigedemokratiska elevföreningen blev nekad att få starta i ett läge där näst intill samtliga andra politiska skalor fanns representerade. Vid flera tillfällen har olika lärare under lektionstid uttalat sig med skarpt nedlåtande etiketter mot partiet. Det finns flera exempel på lärare inom samhällskunskapsämnen som använder lektionerna som politiska plattformar för att sprida sina agendor. Vi har under våra tre år på KG hört hur lärare på lektionstid bland annat diskuterat hur olämpligt det vore om SD fanns representerade på skolan, lärare som uttalat sitt varma stöd för Stalin och Sovjetunionen där han lyfts fram som en hjälte och rektorer som i sin tystnad låter detta fortgå trots samtal och tips. En lärare menade dessutom att SD var KKKs svenska motsvarighet vilket även fångades på film. Rektorerna valde vid det tillfället att vidta kraftiga åtgärder, dock mot budbäraren som framförde historien. Resultatet blev att de vid upprepade tillfällen riktade sin kritik mot att detta filmades på lektionstid, de hotade med bland annat polisanmälan och flera lärare pratade med sina klasser om hur kriminellt eleven betett sig trots att den enda jurist som behandlade frågan avvisade eventuella lagbrott.

Detta debattklimat är väldigt allvarligt och tyvärr en vardag för ungdomar på allt fler skolor i Sverige. Vi uppmanar således att skolledningen tar avstånd från ovan nämnda uttalande och att de i sitt kommande arbete jobbar för att främja det demokratiska klimatet. På så sätt kan Kungsholmens Gymnasium förbli en av Stockholms mest eftertraktade skolor.


By and