SDU väcker stor uppståndelse på Kungsholmens Gymnasium

By and on December 11, 2013 in Interviews, Reportages

Den 5:e december stod två representanter från Sverigedemokratisk Ungdom utanför Kungsholmens Gymnasiums matsal i ett försök att värva medlemmar. Reaktionerna från elever som gick förbi var kraftiga, och snart samlades en stor grupp runt SDUs bord. När det hela var över var golvet täckt av SDUs sönderrivna broschyrer.

Det här är inte första gången ett ungdomsförbund besöker Kungsholmens gymnasium/Stockholms Musikgymnasium för att värva medlemmar. Under våren har både LUF och MUF närvarat utanför matsalen, och det blev ingen större uppståndelse någon av gångerna. I torsdags var det däremot en helt annan situation. Många elever har sagt att de kände sig kränkta av SDUs budskap. På broschyrerna fanns bland annat texten “mångkultur” tillsammans med en bild på en hand med tummen neråt, vilket var hur SDU menade att samhället ser ut idag. Eftersom det finns många med utländsk bakgrund på skolan, frågade vi en av representanterna om han hade upplevt några problem med att värva medlemmar på skolan. Han svarade:

“Absolut inte. 20% av våra medlemmar är ju av annan bakgrund än svensk, så det är absolut inga problem. Vi är ett öppet inkluderande parti; vi är för öppen svenskhet, att alla personer som kommer till vårt land ska kunna uppgå i det svenska samhället; det ska vara själva grundstommen.”

Med tanke på elevernas reaktioner mot SDUs närvaro på skolan framstod det klart att motståndet mot SDU och SD är stort på Kungsholmen. Ändå har många elever i efterhand ifrågasatt sättet som SDU bemöttes på. En av dessa elever är Oscar Jansson, som i ett inlägg på Facebook till elevkåren, menade att sättet som många elever agerade på var olagligt. Detta inlägg gillades av fler än 270 personer och resulterade i en debatt i kommentarsfältet. När vi frågade honom om inlägget svarade han såhär:

“Jag skrev det inte för att jag var förvånad över att folk blir arga och upprörda av SDs politik. Det förstår jag och delar jag till hundra procent. Sedan SDs intåg i riksdagen så har folk bemött dom på ett oseriöst sätt, t.ex. att Lars Ohly vägrade sig att bli sminkad samtidigt som Jimmie Åkesson inför en debatt i tv eller att den sistnämnde blev “tårtad”. Samma beteende såg vi idag när man istället för att på ett seriöst sett bemöta deras argument med våra egna så har man lagt sig på en nivå där man inte ens bemött dem med ord, utan att ta deras ord ifrån dem.”

Han fortsätter med att berätta hur detta beteende bara är en kortsiktig lösning, och att problemet är mycket större än att SDU försöker sprida sitt budskap på Kungsholmens Gymnasium.

En annan elev, Vanessa Berhe, berättar att hon kan förstå att folk blev upprörda, men tycker att eleverna borde reagerat annorlunda. I en intervju sade hon:

“Jag tar inte en debatt med en Sverigedemokrat för jag vet att de inte kommer ändra sin uppfattning. [—] Jag tycker att att alla som var emot deras politik borde ha ignorerat dem istället. Det hade varit mycket mer effektivt.” Hon säger ändå att hon gillade gemenskapen som uppstod mot SDU, och att det visar hur människor enas när det gäller grundläggande frågor.

En elev som var aktiv i debatten på plats var Anna Norberg, som tycker att det är jättebra att SDU besökte skolan:

“De vet att alla på Kungsholmen är kapabla till att kunna uttrycka sina åsikter och synpunkter för SDU. Självklart tycker de att de får för mycket hat, men om man tittar på hur de själva bemöter invandrare så är det befogat.”

Rektorerna hävdar att SDU trängt sig in på skolan utan tillstånd. Detta var förvisso fallet men vad som egentligen hände är mer komplext än så. Skolan är enligt lag inte en allmän plats, vilket innebär att inte alla har rätt att vara på skolan. Skolans ledning har rätt att bestämma vilka som får besöka skolan. Rektorerna uppger att den nya ledningen inte har beslutat vilka politiska partier som är välkomna på skolan. Sedan tidigare har det endast varit riksdagspartier, men Ove Sköld öppnar även för att det kan vara partier som har minst 1% av stödet i det allmänna valet, likt de bestämmelserna som var i bruk under hans tid på Norra Real.

Rutinen är att alla besökare ska ha tillstånd från en av skolans tre rektorer för att sedan vidarebefordras till vaktmästaren som hjälper till med tid och plats. Detta var inte fallet enligt receptionisten Stefan Lindfors som tog emot samtalet från SDU. De vidarebefordrades av expeditionen till en vaktmästare, som i tron om att SDU hade tillstånd hjälpte dem vidare. Att SDU skulle ha ljugit och sagt att de hade tillstånd är något ledningen påstår, vilket SDU inte ställer sig bakom. I vilket fall är det tydligt att stor oklarhet omgav händelsen, det kan vara så att representanterna för SDU trodde sig ha det tillstånd som behövts då de vidarebefordrades av expeditionen. Förrvirringen var extra tydlig när det visade sig att enskilda rektorer trodde att en annan av de tre i ledningen beviljat SDU tillstånd, vilket inte var fallet.

I framtiden så kommer nya rutiner tas i bruk. Rektor Ove Sköld uppger att besökare bl.a. kommer behöva ha tillstånd skriftligen och bära namnbricka. Lärare på skolan har haft en informell debatt om händelsen där vissa är av åsikten att förbjuda SD från att närvara på skolan. Enligt rektor Annica Tengbom Ödén strider detta emot lag och bestämmelser, men ett alternativ skulle vara att inte tillåta något politiskt parti att besöka skolan. Tengbom Ödén anser dock att det är bra att ha politiska partier på skolan:

“Det ingår i läroplanens grund; vi ska fostra er till demokratiska medborgare. Det är ett av skolans huvuduppdrag. Det finns en poäng i att låta de demokratiska partierna ha tillträde till skolan, då kan man diskutera, ifrågasätta och pröva argument för att sedan hitta sina åsikter och öva sig på att argumentera.”

Hon belyser även baksidan av att tillåta politiska partier på skolan:

“Det andra uppdraget vi har är att den som vistas i skolan ska göra det utan att känna sig utsatt eller kränkt, vilket är skollagsformuleringar. Så det är den avvägningen man måste göra”.

Sköld efterlyser en debatt med elever och lärare huruvida ledningen ska handla i frågan. Ett förslag från rektorerna är att en särskild dag ska vigas åt politiska diskussioner, så att de som vill inte behöver utsättas för åsikter de inte är bekväma med.

Det här är inte första gången som SDU försöker värva medlemmar på skolan. Enligt Klas Wetterberg, före detta Samverkans- och föreningsansvarig, försökte SDU för två år sedan skapa en skolförening på Kungsholmen. Detta skulle ske genom två dåvarande elever. Föreningens stadgar blev godkända av elevkårsstyrelsen, men när de kom till skolledningens bord blev föreningen den första att bli nekad av rektorn. Tydligen fanns det en regel som sa att en skolförening måste ha minst fem stödpersoner och tre medlemmar på skolan.

Sköld hänvisar skapandet av regeln till arbetet att lyfta föreningsverksamheten. Många föreningar var vid tillfället vilande eller hade få aktiva medlemmar. De nya reglerna var menade att skapa ett bättre föreningsklimat och hade enligt Sköld ingenting med upprättandet av SDUs förening att göra. Stödet var helt enkelt för litet.

Viktor Carlsson, en f.d. elev som var en av grundarna till skolföreningen, menar dock att så inte var fallet. Han säger att många stöttade upprättandet av föreningen, men inte vågade göra det öppet. Det sociala trycket mot Sverigedemokrater var för stort på skolan, menar han.

Tengbom Ödén påpekar att det är tragiskt att det finns elever på skolan som känner att de inte öppet kan visa sitt stöd för ett politiskt parti. Emellertid menar hon att det faktum att personer som sympatiserar med SD inte kan ansluta sig till en skolförening inte behöver vara ödeläggande för deras rätt att uttrycka sig. Hon visar på möjligheten att delta i befintliga forum, exempelvis klassrummet, debattföreningen och andra politiska sammanhang. Hon påpekar även att i skolvalet, som var anonymt, var stödet för SD mycket begränsat.

Den ogästvänliga klimatet för SD på skolan, kan enligt Carlsson även kopplas till lärares attityder i klassrummet. Han hänvisar till ett videoklipp där en lärare filmades i smyg då han jämförde Sverigedemokraterna med Ku Klux Klan. Carlsson påstår också att han senare under skolgången hade en lärare som vid upprepade tillfällen propagerade sina politiska åsikter under lektionstid där han framförde vänsterorienterade ideér och nedsättande kommentarer om Sverigedemokraterna.

Skolledningen reagerade främst på det faktum att en elev smygfilmat på en lektion, och därmed skapat en otrygg miljö. I samtal med jurister framkom det att eleven med största sannolikhet inte gjort sig skyldig till något brott och ledningen valde att inte driva händelsen vidare.

Tengbom Ödén känner inte till den enskilda incidenten, men kommenterade i allmänhet politik i klassrummet och lärarens ansvar:

“Antingen så säger man aldrig sina personliga uppfattningar. Andra sättet att nalka sig är att vara tydlig med att sin personliga åsikt är det här, för att eleverna då ska kunna förhålla sig till det.”

Att en lärare skulle använda lektioner som en plattform för att sprida sitt politiska budskap är oacceptabelt, menar Tengbom Ödén tillsammans med Sköld.

Kungsholmens Debate Society planerade tidigare att ha en debatt gällande händelserna kring SDUs besök, men nu ser det ut som om det inte kommer bli av. Det som hände lär ändå bli något som diskuteras i framtiden, eftersom det finns mycket som är oklart och många olika åsikter. Det var onekligen ett stort antal elever som valde att ge sig in i den hetsiga debatten kring bemötandet av SDU på skolan. Samtidigt borde det rimligt sett funnits en eller annan SD-sympatisör i mängden, även om de inte vågade utge sig för att vara det.


By and