"Biljettkontroll"

By on February 20, 2014 in Columns

SL-kort_1366

Jag går med trötta steg efter en lång skoldag upp för trappan på Gullmarsplans perrong. När jag höjer blicken vid sista steget ser jag dem; blåskjortorna som trakasserar trafikanter med sin lilla dosa. Jag följer strömmen av människor som börjat samlas, närmar mig ledet av kontrollanter och går rakt förbi. För tredje gången, denna månad. Accesskortet ligger i min ficka men stannar där.

Första gången trodde jag att jag var begåvad, på något sätt hade jag fått förmågan att ljudlöst smyga mig förbi dessa kollektivtrafikens väktare. Andra gången var jag övertygad, att bli ficktjuv blev på allvar ett möjligt karriärsval. Tredje gången förstod jag, de försöker inte ens. Varför skulle det? De har ingen rätt att inskränka på mina rättigheter mer än vilken trafikant som helst, vad skulle de göra om jag inte hade biljett?

Detta kanske låter konstigt; de har ju en uniform, tjänstevapen (dosan) och en anställning hos en statlig myndighet, precis som vilken polisman som helst! Låt mig skingra dessa funderingar genom att dela upp befolkningen i tre delar:

1. Polismän. Dessa har en hel del rättigheter och kan godtyckligen plocka in dig i 24h för att du är berusad, även om du inte är det (tack Lagen om Omhändertagande av Berusade personer!). Om en polisman ber dig visa biljett så gör du bäst i att gräva fram den.

2. Ordningsvakter. Efter de två veckors utbildning som tjänsten kräver kan du finna dem här och där, håller ordning osv. Dessa har oftast en batong och en liten första hjälpenpåse, med ORDNINGSVAKT skrivet på ryggen. Förekommer även på nattklubbar men inte längre i kostym med märke på, då detta ändrats (personer som slagit ner dessa vakter påstod att de inte såg att det var en ordningsvakt). Dessa har en del rättigheter de också, att hiva fram biljetten på en gång är lika bra. Skyddsvakt finns också, de ansvarar för ett specifikt område (typ Riksdagen) och har ett regelverk som inte tas upp här.

3. Resten. Du, jag och den där luriga filuren med VÄKTARE tryckt på ryggen. Vi har samma rättigheter och man ska inte tro annat (dock så är väktare en tjänsteman, vilket ger bra mycket högra straff om du skulle förgripa dig på en). Vi kan göra vad som kallas för ENVARSGRIPANDE. Rent praktiskt innebär det att vi får frihetsberöva en person (hålla i, blockera utgång för, stänga in osv.) om personen begår ett brott med fängelse i straffskalan, exempelvis; snatteri, misshandel osv. Man ska då tillkalla polis och så snabbt som möjligt överlämna personen.

Alltså, det enda som biljettkontrollanter kan göra på perrongen (en allmän plats, som vilken gata som helst) är ett envarsgripande. Då de inte kan tvinga dig att visa biljett kan de med säkerhet inte säga att du begår ett brott, alltså inget fängelsestraff, alltså inget envarsgripande. Om de mot förmodan frihetsberövar dig (på något sätt förhindrar dig att gå därifrån) så begår de ett brott straffbart med fängelse. Detta gör att du kan envarsgripa kontrollanten och när ni hållt i varandra ett tag och när polisen kommer är det bara att förklara (att dokumentera med mobilen är att rekommendera). För att denna princip ska fungera så ska du ha tagit dig till platsen utan att ha behövt tagit tåget, exempelvis genom en annan uppgång. Hållplatser som Zinkensdamm med en uppgång är därför inte att rekommendera.

Varför står då dessa Lokaltrafikens Beskyddare på långa rader och gör vardagen lite jobbigare för oss resenärer? Spel för kulisserna, ovetskap eller en blandning av båda. Okunskapen går åt båda håll, det är ofta som personer utan biljett faktiskt betalar på plats till kontrollanterna. Personligen tycker jag att SL ska sluta spela på okunskapen om civilrätt hos vanliga personer utan faktiskt skicka ner kontrollanterna till tågen där de hör hemma. På tågen och bussarna så gäller andra regler och där måste man alltid visa biljett, likaså om de ser när du går av.

Lite saker som är bra att ha i åtanke: SL är inte en statlig myndighet utan ett företag som ägs av Stockholms Läns Landsting. Om du köpt ett accesskort och är över 18 år (minderåriga kan inte ingå avtal) så har du gått med på att vid förfrågan visa kortet. Stanna därför inte kvar tills ordningsvakt kommer, då har du ju bevisligen brutit emot detta.

Om du tycker som jag föreslås att du också börjar gå förbi utan en tanke på att visa biljett; om tillräckligt många visar sin kunskap kommer det resultera i att SL ändrar sin verksamhet. Kom ihåg källkritiken du lärt dig och se inte denna artikel som en absolut sanning, se det snarare som en upplysning som inviger dig i ämnet.

Hör gärna av dig om det blir en liten scen, jag ska fortsätta smyga förbi tills de reagerar.

]]>


By