KGs framtida ledare

By , , and on March 11, 2014 in Elevkåren, Interviews

collageTiden är inne. Årsmötets personval är imorgon. Vilka vinner? Och vilka förlorar? Vi på KZINE har intervjuat några av de mest omtalade kandidaterna inför morgondagens val. Dessa fyra söker de mest övergripande och maktfulla posterna i elevkåren, alltså operativ chef och ordförande. I intervjuerna har vi frågat dem om deras framtidsplaner och kårdrömmarom de blir sanna eller inte får vi snart se!

Operativ chef: Ivar Forsling

Vi intervjuar den energiske Ivar som kandiderar till operativ chef på den soliga femte våningen. Han utstrålar självsäkerhet, pratar oerhört snabbt, har mycket att säga och verkar småkär i Södra Latin. Men vi får gräva djupare för att hitta de konkreta förslagen som ligger under hans övergripande idéer.

 

Varför har du sökt?

Jag sökte redan förra året [till vice ordförande] men kom inte in och det var bra; eftersom jag inte var så påläst. Jag hade verkligen inte etablerat någon vision eller någonting överhuvudtaget. /…/ Jag är mycket intresserad av kåren, men så kommer alla att svara. Det som jag tror jag är mest intresserad av; det är i och med den nya organisationsstrukturen finns det en grym potential i vad elevkåren kan åstadkomma.

 

Ge ett exempel på vad du skulle vilja göra med den nya organisationsstrukturen.

En grej som jag skulle vilja göra är att integrera utskotten mer, tillsammans, i och med att vi har decentraliserat elevkåren och kommer flytta utskotten från styrelsen till en ledningsgrupp. Det kommer innebära att utskotten får otroligt mycket mera makt, otroligt mycket mera ansvar och de kommer jobba mycket mer självständigt. /…/ Jag tycker också att det är skitviktigt att de får möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra och lära sig av varandra, och jobba på sätt och vis som en enhet.

 

Sen så vill jag sprida elevkårens verksamhet mer utåt, det är så att vi håller på med LvF nu och så; det har varit ett ganska klassiskt evenemång som vi gjort i många år men det känns inte riktigt som det räcker. Jag var på Södras årsmöte nu i veckan och de har sjukt mycket kul grejer på gång. Om vi skulle ha det mer kontinuerligt och organiserat samarbete med dem, /…/ den slagkraften som finns är svinviktig för att kunna göra grejer som Project SARA och samarbeten med elevkårer utomlands. /../ Det finns en grym potential då vi kommer söka alternativa finansiärer. /…/ Just nu har vi på sätt och vis för lite pengar i och med att vi är en kår som kommer att växa väldigt väldigt mycket. Vi kommer liksom att sprida och bredda vår verksamhet. /…/ Elevkåren kommer garanterat att växa.

 

Med växa, menar du antalet medlemmar eller antalet samarbeten?

Samarbeten är det huvudsakliga syftet, men sen är det klart att man ska alltid och alltid sträva efter att alla medlemmar ska med för att definitionen av en elevkår /…/ är ju av elever för elever; det är Södras slagord. /…/ Om alla är inte med, representerar vi [kåren] hela Kungsholmens Gymnasium då?

 

”Full kontroll, full dokumentation.”

 

Vi har läst ditt manifestheter det så? Det låter alltför diktatoriskt—rättare sagt Facebooksida, och vi vill veta hur du har tänkt integrera sektionerna på skolan?

Det finns många olika idéer, och det som jag har tänkt; det är att jag har inga superkonkreta förslag på hur jag vill integrera sektionerna: nu sitter [du] säkert och skriver att jag har inga mål. /…/ Men det är många som har det målet, och att integrera sektionerna är ett svårt jobb. /…/ Vi måste jobba med utbyten där. /…/ Det går inte att säga ”vi ska göra så här, så här och så här”, utan jag tror att hela elevkårsstyrelsen och den förtroendevalda sektorn måste vara enhetliga inom frågan och på så sätt tror jag inte att man kan presentera några konkreta förslag /…/ Det är klart att man kan säga att man ska ha event som speed datingen /…/ det som är bra med speed datingen är att den är inte ”integrera sektionerna”-klädd. Vissa event finns bara för att integrera sektionerna med speed dating blir en naturlig mötesplats.

 

Hur ser du på din post i förhållande till ordförande och vice ordförande?

Jag är lite navet i hjulet när det gäller alla relationer; för det första ska jag företräda fyra andra människors relationer till verkställande utskottet och jag ska även företräda hela verkställande utskottets relation till ledningsgruppen. Det gäller att vara objektiv och lyhörd, tror jag. /…/ I vissa anseenden måste operativ chef bara vara den här lilla transporten; den som tar in info [och förmedlar vidare]. Inget småtjafs; vi har inte råd med tissel tassel! Inga missar, ingenting. Full kontroll, full dokumentation.

 

Om du får posten kommer det här bli en stor del av ditt liv. Klarar du det i samband med läxorna och alla andra intressen?

Ja gud ja! Mina läxor, pfft… de kan gå ta sig! /…/ Redan nu har jag struntat i x antal prov och x antal uppsatser för att skriva folks pläderingar liksom, så it’s kind of a serious business för min del. Det var ju verkligen inte samma sak förra året. Valberedningen frågade mig ”hur kan du tänka göra dig med din teater?” och jag svarade ”den vill jag inte ge upp!” Men det är klart att allt handlar om prioriteringar—Vindar Fritzell anordnade förra året Vinterfestivalen, han satt i sociala utskottet, han hade flickvän, han hade bra betyg; allt går om man har vilja.

 

Vad är det bästa ni har gjort om ett år om du kommer med i elevkårsstyrelsen?

Det ska vara att elevkåren har växt och kommit närmare sin vision. /…/ Att vi har ett kulturellt utskott!

 

  • Transparens eller effektivitet

  • Komma överens med styrelsen och ledningsgruppen eller medlemmarna

 

Operativ chef: Panos Tufexis

Den andra kandidaten vi intervjuar är Panos Tufexis som kandiderar för posten operativ chef för andra året i rad. Han är självsäker och vet tydligt vad han vill få fram då han ger oss koncisa svar på våra frågor. Med mycket erfarenhet inom kåren har Panos skapat planer och mål tillsammans med sina medkandidater Upasana Chatterjee och Andreas Estmark. Dessa mål var han mer än villig att dela med sig av och tala om.

 

Varför söker du till Operativ Chef?

Jag söker till operativ chef därför att jag anser att jag har kapaciteten att föra kåren framåt.

 

Varför anser du att just du kan göra det här?

Det är för att jag redan har arbetat ganska mycket med den typen av uppgifter som jag kommer behöva arbeta med som operativ chef. Jag har arbetat ganska mycket för kåren i det formatet också, och därmed är jag insatt, jag vet att jag redan fått det att funka på andra plan. Därmed litar jag på att jag kommer fortsätta på samma sätt.

 

Kan du ge exempel på de arbeten du gjort?

Jag var en av funktionärsansvariga för några mindre grupper vid läroverksfejden i våras, jag var ansvarig för säkerheten på Zinkensdamm (IP där finalen av Läroverksfejden hölls reds.), var ansvarig för att ta emot de tävlande vid deltävlingen här på skolan, i årets läroverksfejd har jag lett en grupp som arbetar med att söka bidrag från sponsorer, jag har arbetat för Sociala Utskottet, jag var baransvarig för insparksfesten, jag har organiserat Killergame i år som enligt feedback har gått smidigare än någonsin! Och det är nog bara början faktiskt…

 

Hur har det här arbetet gått?

Arbetet har gått helt fantastiskt! Jag har känt att jag har lyckats motivera min arbetsgrupp och vi har faktiskt varit väldigt duktiga på att hålla deadlines till skillnad från hur arbetet har gått tidigare år. Även jag blev överraskad över detta, men det var en positiv överraskning. Jag känner även att vi har en väldigt bra laganda i gruppen, så det har gått väldigt bra.

 

”Ser jag ut som någon som är rädd för att ta en konflikt?!”

 

Vad har du för mål som Operativ Chef?

Med posten Operativ chef arbetar man mer med att delegera och informera och mindre med att utveckla. Det jag vill påverka positivt i kåren är att minska segregationen mellan sektionerna och klasserna, vi ska alla vara som en stor familj! Sedan vill jag förändra balansen, vilket är punkt två i mitt program, det handlar om balansen med var makten ligger men även hur arbetsbördan fördelas. Vårt nuvarande format innebär att en ledning dels håller i den mesta av makten men även drar det tyngsta lasset, jag vill att detta ska fördelas mer över medlemmarna. Detta kommer jag att fokusera på att influera.

 

Du talar om segregation, har du några konkreta förslag på vad man kan göra för att minska den?

Ett tydligt exempel på vad jag tycker har varit fel är att IB inte har fått någon friluftsdag i år och det hindrar ju dem från att göra aktiviteter tillsammans med resten utav skolan. Det kapar ju bort dem från möjligheten att vara med då andra klasser träffas och beblandas. Vi som kår kan påverka det här genom att lobba för skolledningen. Sedan tror jag att introdagarna kan utvecklas, t.ex. skulle vi kunna ha en “treasure hunt” med blandade lag med elever från olika klasser för att få andra grupperingar än de inom sektionerna.

 

Ni föreslår i ert program att all elevkårsverksamhet ska ske på engelska för att inkludera alla, hur går era tankar kring det?

Ett exempel på detta är kårmötet som hölls i Januari, hela mötet skedde på svenska vilket exkluderar de elever på skolan som faktiskt inte kan språket särskilt bra. Detta utesluter dessa elever från processen och tar bort deras möjligheter att vara med. Något sådant här ska inte kunna ske på Kungsholmens Gymnasium, alla ska kunna gå till sådana här event och känna att här är jag välkommen och alla ska kunna vara med.

 

Du tror inte att enbart engelska skulle bli uteslutande mot de elever som känner sig mindre bekväma på engelska?

Nej det tror jag inte, vi är en skola av internationell standard och jag tror att den generella kunskapsnivån på engelska här är extremt hög. Alla läser engelska, men alla läser inte svenska på samma nivå.

 

Även trots att det är en svensk skola?

Även om det är en svensk skola. Grejen är den att anpassa till en minoritet kan tyckas ologiskt ur ett demokratiskt perspektiv men det är inte majoriteten som kommer att handikappas av att vi hjälper minoriteten.

 

Hur tänker du arbeta som Operativ Chef för att arbetet ska flyta på så smidigt som möjligt?

Mitt jobb är ju att vara en informationskanal både uppåt och nedåt och något som jag anser extra viktigt för mig att se till att informationen går åt båda håll.

 

Skulle du vara rädd att ta en konflikt?

Ser jag ut som någon som är rädd för att ta en konflikt?! Nä jag är absolut inte rädd för att ta en konflikt.

 

Vad vill du kunna säga att du har gjort som Operativ Chef om ett år, om du blir vald?

Jag vill kunna säga att jag fört posten Operativ chef högre upp än de vildaste förväntningarna hos de som designade posten.

 

  • Transparens eller effektivitet

  • Komma överens med styrelsen och ledningsgruppen eller medlemmarna

 

Ordförande: Axel Granström

Vi intervjuade även kandidaterna till posten som innehar den största maketn av dem alla, ordförande. Först ut var Axel Granström. Även om Axel publicerade sin kampanj i slutskedet av valprocessen så är han säker på vad han vill, och han vet att han vill leda elevkårens arbete under kommande verksamhetsår. Med erfarenheter från att ha suttit i Sociala Utskottet under året samt suttit i arbetsgruppen för Läroverksfejden säger han sig “veta vad kåren behöver för att föras framåt”.

 

Varför söker du posten som Ordförande?

Jag söker framförallt för att jag tror att det kommer att bli väldigt roligt! Inte enbart kul för mig som person att vara ordförande, utan snarare för att med de idéer och det engagemang jag har så kommer det att bli roligt för väldigt många. Under mitt år inom kåren och i Sociala utskottet har jag sett vad kåren behöver utveckla och vad kårens styrkor ligger i och med det medvetandet så kändes det naturlig att söka ordförande.

 

Och varför är då just du rätt person för posten?

Jag är tror att jag är rätt person för att jag faktiskt har arbetat inom kåren, jag har dels suttit i utskottet (sociala reds.) men jag har även arbetat inom läroverksfejdsgruppen tillsammans med andra skolors elevkårer vilket har gett mig förståelse för vår elevkår men även andra elevkårer. Jag har genom detta förstått vad en ordförande behöver göra och vad vår elevkår behöver för att ta oss därifrån vi är i dag och framåt.

 

Om du kollar på arbetet du har gjort, hur tycker du att det har gått?

Resultatet av mitt arbete tycker jag har varit bra, vi har uppnått mycket saker t.ex. var killergame  väldigt aktivt i år och halloweenfesten är jag väldigt stolt över. Den är ett bra exempel på hur något som bara var en idé som kom från några elever kundes tas in i kåren och bara växa och bli till en relativt stor fest. Även om arbetet inom kåren har flytit på bra kan jag ta de största lärdomarna från då det har gått mindre bra, som alldeles nyligen då vi fick ställa in vinterfestivalen och där drar jag en extrem lärdom då mycket av delegeringsarbetet inom elevkåren kan förbättras.

 

Finns det några mer du vill utveckla?

Det är väl främst att öppna upp kåren i allmänhet och fortsätta det arbete den nuvarande styrelsen har gjort med att sätta elevkåren på kartan och fortsätta med projekt som  ”Project SARA” och ”Elevmentorskapet” att vi någonstans tack vare vår storlek inte bara har möjlighet att hjälpa våra elever utan även göra skolan mycket större både nationellt och internationellt.

 

Har du några konkreta förslag på hur du kan uppnå detta?

För att öppna upp kåren skulle jag vilja skapa fler arbetsgrupper, det har redan i år funnits en del arbetsgrupper. Som med killergame har det fungerat väldigt bra medan i andra arbetsgrupper har inte alla varit lika engagerade och arbetet har flutit på mindre bra, så där skulle jag vilja se en utveckling bl.a. i hur man bestämmer vilka som ska sitta i olika arbetsgrupper för nu har det varit lite mer ”headhunting” istället skulle det vara bättre om det fanns en mer strukturerad  standardiserad process för hur man väljer folk till arbetsgrupper. Även Facebookgrupper för alla utskott är en idé som jag vet delas av många, men som jag tror skulle kunna vara en lösning för att öppna upp kåren. I dag vet inte alla vem de ska kontakta när det gäller elevkårsarbete och där skulle Facebookgrupper kunna tillföra något.

 

Alla har ju faktiskt inte Facebook, finns det något annat sätt?

Ja, t.ex. en frågelåda eller något liknande som skulle kunna sättas upp utanför styrelserummet och fungerar som ett supplement för de som inte har Facebook.

 

Så jag strävar efter att vara ödmjuk men ändå bestämd.”

 

Precis som många andra talar du om att sätta elevkåren på kartan, har inte det redan hänt?

Jo visst syns vi utåt idag, vi har ju bl.a. vart med i ”Vårt Kungsholmen”, men vi är en väldigt stor kår och vårt medlemsantal överstiger vissa av partierna i riksdagens ungdomsförbund. I och med detta sitter vi på en direkt makt att påverka. Så även om elevkåren ska vara partipolitiskt obunden så finns det ju så mycket mer, i vårt syfte i våra stadgar står det att vi ska arbeta för en icke rasistisk och jämställd arbetsmiljö och bara där finns det så extremt mycket att göra som att anordna manifestationer och använda elevkåren som en kanal för att föra fram elevernas vilja.

 

Hur är du på att hantera konflikter, t.ex. mellan två styrelsemedlemmar?

Jag är rätt van vid att hantera konflikter, t.ex.  i min fotbollsklubb så har jag varit ledare för ett antal fotbollslag och då har jag tränat lag tillsammans med två andra ledare. Det har då hänt att de övriga ledarna inte kom överens och det blev en konflikt vilket resulterade i att träningarna försämrades. Så då satte jag mig ned med var och en för att få en bild av vad som faktiskt hade hänt, sedan satte jag mig med båda två så kunde vi lösa konflikten så pass att arbetet på planen faktiskt kunde fortsätta. Detta är bara ett exempel på en erfarenhet som har förberett mig inför att jag skulle bli vald som ordförande.

 

Hur är du som ledare?

Jag försöker att vara väldigt ödmjuk som ledare, det är väl lite av min ledarstil att våga säga ifrån om någon gör fel och vara väldigt tydlig med vad vi ska göra men ändå ge folk utrymme att tänka själva så att inte event och dylikt ska bli så detaljstyrda för då blir de alltid likadana istället för att de får växa. Så jag strävar efter att vara ödmjuk men ändå bestämd.

 

Som Ordförande har du till skillnad från övriga styrelsen inte riktigt någon högre instans , förrutom Svergies elevkårer då, att vända dig till om något händer. Hur känner du inför det?

Det är klart det känns nervöst men ändå på ett bra sätt, för i år i sociala utskottet har man mycket fått gå och vänta på någon annans beslut. På ett sätt ska det bli skönt att dels kunna delegera arbete, vilket jag även gjort i år, men även om man står på egna ben så har man full kontroll över allt och har en överblick över allt som sker. sedan är det ju inte så att jag kommer stå över alla andra, jag kommer ju sträva efter att jag och de övriga i styrelsen samt alla i de olika utskotten har en professionell kompisrelation.

 

Hur är du på att samarbeta i grupp?

Jag tycker att jag är bra på att arbeta i grupp, det är något jag föredrar och har jag möjlighet att arbeta i grupp i skolarbeten föredrar jag det just för att jag tycker att det är väldigt roligt. Jag tror att arbete inom grupper kommer att bli väldigt populärt på arbetsmarknaden just för att när man sitter själv blir man så begränsad och kan hänga upp sig på en idé, men i grupp blands många personligheter och åsikter vilket i många fall leder till något bra.

 

Vad tycker du om den nya utformningen av styrelsen och posterna? Och hur känner du inför att eventuellt tillträda som Ordförande för den första styrelsen där förändringen träder i kraft?

Det känns ju som en av utmaningarna, att verkligen kunna fastslå den nya styrelsen. Samtidigt är den nya utformningen av styrelsen någonting som verkligen konkret visar vad jag vill med mina visioner för där blir det ju så tydligt att makten även ska gå ut i utskotten. Då makten fördelas över utskotten och decentraliseras så slipper utskotten gå och vänta på att beslut ska fattas. Vilket kommer göra arbetet effektivare och detta ger mer tid att delegera ut arbetet till arbetsgrupper. Jag tror verkligen att det är rätt väg att gå.

 

Vad vill du kunna säga att du har uppnåt om ett år, om du kommer med i elevkårsstyrelsen?

Atta alla elever på skolan ska känna sig stolta då de säger “jag är en elev på Kungsholmens Gymnsium och jag är en del av elevkåren”. Mer konkret skulle jag vilja att kåren kändes öppnare och att fler känner sig delaktiga.

 

Ordförande: Antonia Melkersson

Under det gångna året har Antonia varit KZINEs chefredaktör men nu känner hon att hon är ”redo att ta steget vidare”. Med en stor valkampanj tillsammans med Hanna Malmros som kandiderar till vice ordförande har hon sex övergripande visioner. Dessa presenterar hon i sitt grafiskt lockande kompendium. När KZINE träffar henne svarar hon koncist och framför sina många idéer på ett strukturerat sätt.

 

Varför kandiderar du?

För att det är så himla spännande!

 

Vad är det i elevkåren som har lockat dig?

Framför allt tycker jag att det finns så mycket potential till att förbättra den! Jag har inte direkt engagerat mig i den hittills och jag har istället samlat på mig extremt mycket idéer /…/ nu på något sätt har [kåren] blivit någonting som jag vill driva.

 

Vad har du för konkreta förslag? Vilka är dina idéer?

En av de jag tycker är viktigast /…/ är det som heter kulturlyft, och det är någonting som jag verkligen vill göra med Kungsholmen. Jag vill lyfta kulturen. Vi har väldigt mycket kultur redan idag: Shakespeare Day, Drama Day och körsektionen men på något sätt känns det så segregerat och uppdelat; på något sätt [vill jag] få in kåren i det, för att jag tror att det då bli större, och alla kan ta del av det.

 

[Det gäller att] lyfta mer kultur, till exempel poetry slamkvällar, att bjuda in föreläsare, och lite mer sånt /…/ kanske anordna konstutställningar; att lyfta det gamla och det nya.

 

Du skriver att du vill verka för ett kulturellt utskott.

Vårt mål är förhoppningsvis till nästa år införa ett kulturellt utskott i elevkåren, men för att ta oss dit är det så himla mycket som ska göras /…/ skulle vi göra det nu skulle det aldrig fungera.

 

Finns det fler visioner du vill berätta om?

En annan [vision] som ligger mig nära hjärtat är förena, förändra, förbättra som handlar om att helt enkelt skapa en större elevkår. Jag vill verka för att den ska bli ännu större än vad den är idag. Vi omsätter 500,000 om året så det är självklart en gigantisk summa. Man kan göra så mycket mer än vad kåren gör idag! Man kan verka för ting som skapar en bättre värld; det är därför jag och Hanna även motionerade för att föra in ett nytt syfte vilket är att verka för en jämställd, antirasistisk och inkluderande miljö. /…/ Jag vill att kåren är aktiv och deltar i media, publicerar artiklar, anordnar föreläsningar och elevdebatter.

 

Hur ser du på dig själv som ledare?

Jag tycker själv att jag är en väldigt bra ledare och det är väl därför jag också söker till den här posten. /…/ Alltså jag har väl alltid ganska naturligt tagit på mig en ledarroll, och jag gillar att både vara den som driver men också den som på något sätt också samlar alla människor.

 

Tror du på en tydlig hierarkisk modell?

Jag tror det är viktigt att alla vet vad de ska göra och är bekväma i sina poster och med sitt arbete, men samtidigt så vill jag inte heller att alla ska känna sig låsta i sina poster. /…/ Jag vill inte sitta på en piedestal över alla andra bara för att jag har rollen som ordförande.

 

Tror du att det kan vara problematiskt att du inte varit aktiv i kåren tidigare?

Ja det tycker jag är en svaghet för mig själv. Jag sa det till valberedningen också, att det här är väl min största svaghet, att jag inte har suttit i kåren tidigare, men samtidigt så tycker jag även att man kan se det som en styrka för att jag på något sätt kommer in med nya perspektiv och jag har inte en låst bild av hur kåren ska styras. /…/ Jag vill både se det faktum att jag inte suttit i styrelsen som en nackdel och styrka.

 

Kan du ge exempel på andra ansvarsområden du haft och andra saker som har bidragit till din kompetens?

KZINE, där jag har suttit som chefredaktör, och tillsamman, för vi har väldigt bra samarbete inom KZINE, där på något sätt flera personer leder KZINE framåt och hjälps år i det arbetet, men även har jag suttit som vice ordförande för fikaföreningen och det är också en ledarroll. Sedan har jag arbetat som seglarlägerledare i tre år nu, och där arbetar man ju med lite mindre barn än vad som sitter i kårens styrelse, men det är fortfarande samma princip. Man ska se till alla människor och se vad alla behöver och på något sätt leda arbetet framåt.

 

”Jag har väl alltid ganska naturligt tagit på mig en ledarroll”

 

Hur tycker du själv att du har skött det här arbetet?

Bra. Jag tycker KZINE har utvecklats så enormt det senaste året och jag vill ändå påstå att jag som chefredaktör har varit en del i det. Sen även i fikaföreningen, vi har 170 till 180 medlemmar och vi har väldigt lyckade fikamöten.

 

Det finns ingenting som gick fel? Misstag som du lärde dig av?

Man lär sig av misstag, det är klart, det är ju oundvikligt. Jag är ganska bra på att se vad jag har gjort för misstag och på något sätt lära mig av dem.

 

Varför ska man rösta på just dig?

Framför allt tycker jag att jag är en väldigt bra ledare och jag är väldigt bra på att se människor, och det är jag väldigt stolt över. Jag har så himla mycket erfarenhet i bagaget och jag har så otroligt många visioner, tankar och idéer på hur kåren ska utvecklas i framtiden, både internt men framför allt även externt. För att kåren måste sikta på att bli ännu större och jag tror verkligen att jag är rätt person för att få kåren att växa.

 

Du kommer med massor av visioner tillsammans med konkreta och icke konkreta mål tillsammans. Tillsammans med verksamhetsplanen kommer det att bli väldigt mycket arbete att göra. Hur tror du att du klarar allt det här?

Det här är självklart något jag har tänkt över, det är inget jag bara slänger mig in i sådär. Det är klart att jag har tänkt över vad det här kommer att innebära för den personliga delen men även för skolbiten. Jag känner mig väldigt redo. Jag vet hur jag ska göra mina prioriteringar, så ja jag tror att det blir bra.

 

Vad är det bästa ni har gjort om ett år om du kommer med i elevkårsstyrelsen?

Spontant tänker jag att det bästa vi har gjort är att införa ett kulturellt utskott. Det är en så himla stor brist idag i kåren. Den kulturella verksamheten existerar typ inte. Där har vi verkligen Södra Latin som ligger i framkant, och det måste vi ju ändra på känner jag. Sen vore det asfett om vi anordnat någon jättestor demonstration någonstans.

 


By , , and