Valberedningen och revisorerna måste själva kunna bli granskade

By on March 11, 2014 in Columns, Elevkåren

Igår den 10 mars 2014 publicerades en artikel på KZINE där valberedningens tillika revisorernas val av logga ifrågasattes. Under processen då material samlades till artikeln försökte KZINE komma i kontakt med dem och fråga varför de valt denna logga där de använder ordet ”bitch”, som kan tolkas nedvärderande gentemot kvinnor. I loggan har de även valt att ha med en illustration av en hand som pekar finger; en gest som symboliserar uttrycket ”fuck you”.

KZINE har fått bemötanden från två av de fyra personerna i valberedningen, men inget direkt svar på frågan om varför de valt att använda denna logga. Att som valberedare och revisor inte se att gesten och ordet är provocerande, kan också finnas underligt. Att två av dem inte heller lämnat någon kommentar över huvud taget ger lite av intrycket att de inte tagit frågorna seriöst. De väljer alltså att först använda en provocerande logga och sedan inte svara på frågor om varför de valt den.

I ett sms från en av medlemmarna i valberedningen tillika revisorerna till KZINEs journalist står det att det är revisorerna som är ”bitcharna”. Revisorer såväl som valberedning ska vara oberoende från styrelsen. Om de menar att de är elevkårens eller elevkåresstyrelsens ”bitchar”, så betyder det raka motsatsen. De har i så fall totalt missuppfattat sitt uppdrag.

Slutligen uppmanar en av revisorerna tillika valberedarna KZINE att fokusera på andra ”viktigare” saker, vilket kan ses som ett försök att få oss att inte fortsätta med produktionen av artikeln. Sedan menar samma person att KZINE försöker undergräva valberedningens legitimitet och att detta inte skulle gagna någon i elevkåren. Att kunna ifrågasätta valberedningen och revisorerna och deras val av logga är otroligt viktigt för det demokratiska klimatet och för kåren och dess medlemmar. Om detta ifrågasättande kan leda till att valberedningens legitimitet undergrävs, gör det ifrågasättandet ännu viktigare och det gagnar också alla i elevkåren. Om en person inte förstår detta, och istället uppmanar KZINE att fokusera på ”viktigare” saker, är den personen då en passande revisor?

Revisorerna ska granska elevkåren. Om de ska kunna göra det måste de också kunna klara av att själva bli granskade. Detta blir inte lätt eftersom det har varit svårt att få kontakt med dem, inte gått att få ett direkt svar på varför de valt deras logga, KZINEs journalist blivit uppmanad att fokusera på annat och eftersom de inte heller fört någon dokumentation över sitt arbete. Med detta i åtanke, är de personerna som fick legitimitet som valberedare och revisorer vid förra årsmötet verkligen passande för dessa uppgifter? Hur ska Kungsholmens elever vara säkra på att valberedningen och revisorernas arbete varit bra om de har svårigheter att granska det arbete som gjorts? Att valberedningen och revisorerna dessutom försvårar granskningen ökar tyvärr inte tilltron till att de utfört sitt arbete fristående och opartiskt.


By