Valberedningens inofficiella logga: KG bitch crew/KG crew bitch

By on March 10, 2014 in Elevkåren, Interviews

Kungsholmens Gymnasiums elevkårs årsmöte närmar sig, och den 1 mars lade kåren upp en bild på Facebook där de presenterade valberedningens förslag till nästa verksamhetsårs styrelse. Ingenting konstigt med det kan tyckas, men längst upp på bilden bredvid kårens logga, gick det att se en liten vit kvadrat med orden “KG bitch crew”, eller ”KG crew bitch” och vad som ser ut att vara en hand som håller uppe långfingret. Förutom att denna lilla ruta kan uppfattas som ganska provocerande, verkar det inte finnas någon förklaring till vad som egentligen menas med den förrän elevkårens PR-ansvarig, Moa Példan Carlsson, förklarar att detta är valberedningens inofficiella logga.

På frågan om varför elevkåren valt att ha med denna inofficiella logga, svarar Moa att det var på starkt initiativ från valberedningen, att de gärna ville ha med den här loggan.

Men eftersom ni valde att ha med den loggan hamnar väl ändå ansvaret hos er?

– Ja, det är absolut sant! Men valberedningen är också våra revisorer och deras arbete är att granska oss. Jag antar att de har sina anledningar att trotsa på att sätta loggan där, de har ändå väldigt bra koll på elevkåren och vet vad som skadar och inte. Därför orkade inte vi/jag ta fighten när de absolut ville ha med bitch crew-loggan. Anledningen till varför de ville ha den där får du som sagt fråga dem om.

När jag frågar Axel Thörn, som sitter i valberedningen, om han anser att ordet “bitch”, som jag menade används specifikt för att nedvärdera kvinnor, tillsammans med en hand som pekar finger inte bara kan försämra synen på kåren och valberedningens seriositet, men också kan uppfattas som stötande, svarar han:

– Jag kan bara svara för mig, och då tänker jag säga att, nej, det tycker jag inte. En valberednings “inofficiella” logga påverkar inte nämnvärt, om alls, den syn elever och lärare på skolan har på vår elevkår. Det som däremot påverkar synen på kåren är den tid och ork styrelsen, utskotten, medlemmarna och även valberedningen lägger ner på dess verksamhet. När det gäller användandet av ordet bitch har inte det den konnotationen som du målar upp i detta fall, för oss.

Det är trots allt en ganska provocerande logga. Vad för intryck av valberedningen tror du att den här bilden ger? Var ni ute efter detta eller ville ni bara ha med den som en rolig grej? Vad vill ni säga med loggan?

Jag tycker inte att loggan är provocerande, där är vi inte överens. När det gäller intrycket tycker jag inte att loggan borde påverka hur folk ser på valberedningen. Det som påverkar intrycket av oss är den erfarenhet vi besitter och det arbete vi har gjort. Vårt fokus ligger på att ta fram de bäst lämpade att styra elevkåren nästa verksamhetsår. Loggan är en petitess.

Axel ser alltså inga större problem med denna logga, han tycker ens att den är provocerande. Inte som elevkårsstyrelsen, som tog bort Kungsholmens gamla slogan till Läroverksfejden, då den var alltför opassande. Som bytte ut päronet – kårens gamla logga – mot den nuvarande med motiveringen att den föregående inte var tillräckligt seriös. Det finns kanske en poäng i att valberedningens logga faktiskt är “inofficiell”, men hur inofficiell är egentligen en logga om elevkåren har med den på sina officiella bilder? Hur är inte heller en hand som pekar finger tillsammans med ordet “bitch” inte provocerande?

Oavsett om loggan uppfattas som stötande, eller om den påverkar synen på valberedningen, vad vill valberedningen egentligen säga med den? Loggan kan tolkas på flera olika sätt; pekar valberedningen finger åt eleverna och lärarna, eller är det kanske de själva som är elevkårens bitch? Fast att valberedningen och revisorerna skulle vara kårens “bitch” verkar konstigt då de ska vara opartiska och oberoende. Vad spelar det för roll om denna logga är officiell eller inoffieciell, för det tänker väl inte betraktaren på? Betraktaren ser bara en hand som pekar finger tillsammans med det engelska ordet “bitch”, vars svenska motsvarighet är ordet slyna, och är det tänkt att få oss att rösta?


By