Valdebatten: “Det ligger ett lik i kårrummet och du vet att ordförande är ansvarig.”

By on March 8, 2014 in Elevkåren, Events, Interviews

Valdebatten inför Elevkårens årsmöte – då styrelsen för nästa verksamhetsår ska väljas – hölls i år för andra gången. Till skillnad från förra året, då debatten anordnades av Kungsholmen’s Debating Society (KDS), var det nu Påverkansutskottet som stod för eventet. KZINE har, via det oerhört praktiska sociala nätverket Facebook, intervjuat kårens nuvarande operativa chef, och tidigare ordförande för Påverkansutskottet, om vad hon hade att säga om årets valdebatt.

Om att KDS anordnade valdebatten förra året sade Amalia så här:

– Det var vi väldigt nöjda med och det känns såklart bättre när ett evenemang så viktigt för valvåren genomförs av en mer utomstående instans än ett eget utskott. I år var det tyvärr inte möjligt då KDS är i full gång med sina egna projekt. Det är främst önskvärt för det praktiska, det finns ofta kandidater inom de egna utskotten och det skär ju ner på arbetskraften när tre utskottsmedlemmar är kandidater och därmed inte kan vara med i planeringen eller utförande.

Vad tyckte du om frågorna i år?

– Jag tycker att frågorna var välformulerade och väl anpassade till respektive post. Det var spännande att vissa kandidater fick personliga frågor men kanske lite orättvist då just dessa fick extra tid att utrycka sina visioner och mål. Jag syftar på frågorna till de kandidater som “bytt post” efter att valberedningen offentliggjorde sitt förslag. Jag kan absolut se ett värde i att i förväg gå ut starkare med att låta medlemmarna skicka in sina frågor, då det är medlemmarnas åsikter som avgör valresultatet, då inte alla kandidater hade möjlighet att svara på frågor från publiken i och med årets upplägg.

Förra året hade kandidaterna fått se alla frågor som ställdes av moderatorn i förväg. Detta ifrågasattes av KZINE, främst därför skribenten menade att detta inte bidrog till mycket av en debatt. Bland annat stod det: ”Du klickade på PLAY och föreställningen startade.” Därför ställdes följande fråga till Amalia gällande årets valdebatt:

Tycker du det var bättre när kandidaterna hade fått se alla frågor i förväg?

– Just gällande de förberedda frågorna och kandidaternas svar i stort blev jag lite besviken! Flera uttryckte sig som om dom inte alls hade koll på den organisationsstruktur de kandiderar till att sitta i eller de stadgeändringar som bifölls på kårmötet. Med det menar jag att alla komponenter som bildar ledningen inte riktigt fanns med – från flera håll var det en one – person – show. Andra superviktiga dokument som tex. verksamhetsplanen (det dokument som beskriver vad Kåren måste göra under verksamhetsåret) kändes det som att flertalet kandidater borde ta en titt på. Men OJ vad alla var bra på att ta de oförberedda frågorna! Det var roligt att moderatorn ändå tillät frågor från publiken och den klassiska debatt-frågan som varje gång gav upphov till ett “oooo” från publiken och gällde varför en kandidat anser sig vara bättre än sin motståndare var spännande! Jag tyckte särskilt om debatten mellan kandidaterna till vice ordförande, “Det ligger ett lik i kårrummet och du vet att ordförande är ansvarig. Skulle du sopa det under mattan eller informera kårens medlemmar om misstaget?”, som övergick i en debatt om vad demokrati är och verkligen lyfte fram deltagarnas visioner för hur en elevkår ska ledas. Det var en lyx att kunna sväva ut så mycket just på vice ordförande-utfrågningen. Många kandidater hade svårt att bredda sitt svar och svarade helt koncist på frågan så som den var formulerad – vilket ibland nästan blev ja- och nejsvar. Jag vet att ambitionen bakom de formulerade frågorna var att alla kandidater skulle kunna vinkla frågan till sin fördel men det är klart att det är svårt att tänka ut något sådant i en så pressad situation! Det får vi ta med oss till nästa år, eller ja, nästkommande ledning får ta med sig det.

På frågan om hur hon känner gällande att ge över ansvaret till nästa styrelse, nu när hon sett valdebatten, vill Amalia inte svara.

Amalia ville ändå avsluta med att säga att hon ”i alla fall” ville tacka alla kandidater som vågade sig dit och gjorde sitt bästa, och att hon vill rekommendera dem att kolla igenom livestreamen för att reflektera över vad som kan göras bättre skriftligt i kampanjen men också i det egna anförandet på årsmötet.


By