Varför samtyckeslagen är logisk

By on March 30, 2014 in Columns

Samtyckeslagen har under detta år uppmärksammats mycket; både positivt och negativt. Enligt SVT så är alla riksdagspartier utom två för en samtyckeslag.Det finns dock många anledningar till att samtyckeslagen ska finnas. I Istanbulkonvention av EU, som Sverige skrivit under, så är samtyckeslagen ett krav. En samtyckeslag betyder att ifall den ena inte vill ha sex, så ska det räcka. Bådas behov ska vara rättmätiga.

I en intervju med Jessica Wilhelmsson (M), säger hon att största anledningen att moderaterna inte står bakom samtyckeslagen, är för att de uppmärksammade våldtäktsfallen, såsom tenstafallet, skedde innan förra sommaren, då en ny våldtäktslag infördes. Många moderater anser att statistiken är för svag i nuläget, på att lagen inte fungerar.

Polisen påstår att ‘’den som utnyttjar någon som sover, är medvetslös, berusad eller påverkad av annan drog, psykiskt störd, sjuk eller på annat sätt är i särskilt utsatt situation döms’’. Idag måste alltså offret ha en anledning att inte vilja ha sex, annat än att han eller hon inte vill. Varför behövs det mer än ett nej? Det är som att säga att så länge den ena personen vill slåss så är det okej, ifall den andra inte är berusad. Låter det rätt i ditt huvud, för det gör det inte i mitt.

Men fälls alla för våldtäkt som uppfyller ett av polisens kriterier? Svaret är nej. ‘’Under 2013 anmäldes 17 400 sexualbrott, varav 5 900 rubricerades som våldtäkt.’’ skriver Brå (Brottsförebyggande rådet), och senaste statistiken om friande domar från 2010 visar på att en tredjedel av alla anmälda våldtäkter frias. Detta betyder att cirka 2000 våldtäkter friades 2013.

För att exempelvis berusning ska accepteras som skäl, så ska offret i fråga vara så pass berusat att han eller hon inte varit kapabel att säga ifrån. När någon är så berusad, så är chansen stor att personen knappt minns vad som hände; och kan därför inte bevisa våldtäkten. Madeleine Leijonhufvud, professor emerita i straffrätt, som var med att forma samtyckeslagen, kallar detta paradoxalt. Det är precis vad det är.

Däremot är det ju svårt att bevisa samtycke, och att skriva ett kontrakt varje gång en ska ha sex, verkar ju absurt. Men det Madeleine Leijonhufvud säger är att om vi har en sådan lag, där ett nej räcker, så kommer istället färre våldtäkter att ske. Det är få som vill bryta mot lagen och om lagen visar att ett nej räcker, så kommer färre våldtäkter ske. Dessutom kommer samhällets syn på våldtäkt förändras. Så länge inte båda vill ha sex, så är det våldtäkt. Tydligare kan det inte vara. Fler kommer förstå lagen, och därför kommer antalet våldtäkter minska.

En samtyckeslag är därför helt logisk, eftersom färre väldtäkter kommer ske, och en jämbördig sexrelation kommer att existera.


By