KZINE Members Meeting Tuesday April 22

By on April 16, 2014 in Archive

10152018_527462337363099_7621247086052422839_n

KZINE is the student run paper and information channel of Kungsholmens Gymnasium. It is a fantastic possibility for youths to spread and take part of information through thoughts, ideas and dreams. In order for this association to function, it is important that people become involved, produce the material that is later published and contribute to a constant development of the newspaper. One of the most important goals set up by the board this year is to make it easier for anyone to become an active member of KZINE and thus be able to produce media together with others. With the help of more active members, we want to explore new media platforms and means of communication, such as webb based radio and tv.

On Tuesday, we are hoping that KZINE will take its first step on the road to development, this will be the first members meeting since the annual meeting was held. The plan is to discuss the future set up of editorial groups where people will be working together with media production. What will these groups look like and how will they work? How many groups should there be? Radio editorial and photography team? We would like as many people as possible to take part in the desicion making of these questions! You can find the Facebook event here. 

Even if you don’t know if you will be attending the meeting, feel free to sign up as a member of the association. KZINE is free for everyone, yet we do not recieve any payment from advertisments on the website. The primary sources of income for the newspaper are grants from the student union and Ung Media. The more members we have, the more money we are given. This money can then be used towards the development of KZINE, enabling us to become an even better school newspaper. You can become a member here, and remember that you are not registered as a member unless you have signed up or renewed your membership this academic year! 

KZINE är den webbbaserade, tvåspråkiga ungdomstidning som drivs av elever på Kungsholmens Gymnasium. KZINE är en fantastisk möjlighet för ungdomar att sprida och ta del av information, i form av tankar, idéer och drömmar. För att detta ska vara möjligt krävs det att personer engagerar sig i föreningen, producerar det material som publiceras och bidrar till att föreningen ständigt utvecklas. En av styrelsens främsta visioner är att det ska vara enklare att engagera sig och att genom KZINE kunna producera media tillsammans med andra samt kunna undersöka nya plattformer så som webbradio och webbtv.

På tisdag hoppas vi att KZINE ska ta första steget i en positiv framtida utveckling. Då hålls nämligen det första medlemsmötet efter årsmötet, och planen är att diskutera skapandet av redaktionsgrupper där flera arbetar tillsammans med att producera media. Hur ska dessa se ut och arbeta? Ska det endast finnas en eller ska det finnas flera? Radioredaktion och fotografteam? Vi vill att så många som möjligt ska vara med och besluta om dessa frågor! Här kommer ni till Facebook-eventet.

Även om ni är säkra på om ni kommer på mötet får ni ändå gärna bli medlemmar i föreningen. KZINE är gratis för alla, och vi får inte in pengar från någon reklam på sidan, utan föreningen finansieras främst av bidrag från elevkåren och Ung Media. Ju fler medlemmar vi har desto mer pengar får vi. För dessa kan vi köpa in utrustning och på så sätt utöka våra möjligheter till att göra tidningen ännu bättre. Medlem blir du här och kom ihåg att om du inte blivit medlem det här läsåret är du inte medlem!


By