Läroverksfejden 2014 inställd // Läroverksfejden cancelled (aprilskämt)

By on April 1, 2014 in Events

Kzine bild 2 april

Efter ett extrainsatt styrelsemöte i måndags uppger nu LvF-styrelsen att Läroverksfejden 2014 tyvärr är inställd. Den främsta anledningen tycks vara att läroverksfejdspokalen blivit stulen. Det är första gången sedan start som läroverksfejden ställs in. “Det var ett svårt beslut att fatta, men det var det enda möjliga” löd meddelandet från styrelsen.

Det var i fredags som pokalen försvann från sin plats på Kungsholmens Gymnasium men det var först nu det tillkännagivs. Stölden är polisanmäld men förundersökningen kommer troligtvis läggas ner då ingen teknisk bevisning kunnat säkras. Inom styrelsen har det i helgen minst sagt varit kaotiskt.

“Representanterna skyller på varandras skolor, det har varit en ganska aggressiv stämning. Två i styrelsen har avgått i protest, vilket gjort att vi tagit beslutet att ställa in Läroverksfejden” säger Karl Lilja, Östras Lvf-representant.

Vissa menar att det finns fler, bakomliggande orsaker till styrelsens beslut. Det främsta anses av många vara det faktum att styrelsens budget redan har ett underskott på ca 10 000 kr, och då finns det stora utgifter kvar att betala. En ytterligare orsak är enligt vissa att styrelsen fortfarande inte hittat en plats för deltävlingen i idrott (Zinkensdam var som bekant bokat av Stockholms Stad).

“Det är riktigt upprörande att någon har stulit pokalen, vem skulle göra något sådant? Det är extra tråkigt att styrelsen inte såg någon annan utväg än att ställa in tävlingen, men de har mitt fulla förtroende. Vi får försöka göra nästa års LvF dubbelt så bra, helt enkelt” menar Erik Svensson, ordf. Norra Reals Elevkår.

Stölden av pokalen får en tävling, vars egentliga syfte är att skapa ett kul event för fyra av Stockholms innerstads största skolor, att leda djupgående konflikter och personliga påhopp. LvF-styrelsen har därmed bett de skyldiga till stölden att så fort som möjligt återlämna pokalen så att detta slipper kasta en skugga över nästa års läroverksfejd.

KZINE pratade även med skolledningen, som säger:
“Detta är mycket tragiskt, det är en riktigt roligt initiativ som sammanför eleverna på alla skolor. Om vi hade fått reda på den ekonomiska aspekten tidigare hade vi kunnat skjuta till pengar. Till nästa år kommer vi ha närmare kontakt med styrelsen för att säkerställa att det inte händer igen”.

Läs mer: http://www.laroverksfejden.se/lvfbeta/


Following an emergency meeting this monday, the Läroverksfejden board has now revealed that Läroverksfejden 2014 has unfortunately been cancelled. This marks the first ever cancellation since the inception of Läroverksfejden, which was confirmed by the board, who stated that “it was a difficult decision to make, but it was the only possible one”.

Though sources confirm that the trophy itself vanished from its place of honour in Kungsholmens Gymnasium on Friday, its disappearance went unnoticed until just recently. The crime has been reported to the police, however it is unlikely that further investigation will be made due to the lack of evidence. This lack of activity is no indication that all is well, however, as can be observed in regards to the internal conflict within the board following the incident.

“The representatives from each school are blaming the other schools for the theft, there has been a pretty aggressive atmosphere. Two members of the board have resigned in protest of the situation, which has led to the decision to cancel Läroverksfejden,” says Karl Lilja, Östra Real’s representative for Läroverksfejden.

Some sources say that the theft of the trophy is not the only reason why the competition was cancelled, and there appears to be more speculation about what could have played a part in deciding the fate of Läroverksfeden 2014. The most prominent theory is considered by most to be the fact that the board’s budget has already been exceeded by roughly 10 000 kr, not to mention the many other debts that have yet to be paid. Another reason may be the board’s failure to find a venue for the sports part of the competition, due to the fact that Zinkensdamm IP, the venue where earlier Läroverksfejds have been held, has already been booked by the City of Stockholm for a different engagement.

“It is genuinely upsetting that someone has stolen the trophy, who would do something like that? It’s even more unfortunate that the board could not find a suitable solution other than cancelling the competition, but I have complete faith in them. We will have to try to make next year’s Läroverksfejd twice as good, quite simply,” says Erik Svensson, the president of Norra Real’s Student Union.

Due to the theft of the trophy, an entire competition, which originally was meant to be a fun event for the four largest schools in central Stockholm, has been replaced by deeply rooted conflicts and personal attacks. The members of the Läroverksfejden board have requested that the individual(s) guilty of the theft step forward and return the trophy as soon as possible, so as not to risk poisoning next year’s Läroverksfejd as well.

KZINE managed to contact a representative of the faculty, who have said, “This is all very tragic, as Läroverksfejden is an incredibly enjoyable initiative that brings together students from these four schools. If we had received word about the difficult financial situation earlier, we could have been able to contribute with some money. Next year, we will make sure to work more closely with the board in order to determine that this does not happen again.”

Read the full story: http://www.laroverksfejden.se/lvfbeta/


By