Antirasism, feminism och miljön – Grön ungdom om de viktigaste frågorna och om skolpolitiken

By on September 7, 2014 in Interviews

grön ungdomInför valet som sker nästa söndag har KZINE intervjuat personer som sitter med i de olika politiska ungdomsförbunden för att diskutera politik sett från vårt, alltså ungdomarnas, perspektiv. Först ut är Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom (GU), där KZINE har intervjuat Rebecca Heine som tog studenten på KG juni 2014. 

Varför engagerade du dig i GU?

Jag gick med i GU för tre år sen, precis när jag hade börjat på KG och valde att engagera mig av framförallt två anledningar. Den första var att jag upplevde att jag som ung tjej inte blev lyssnad på, att politik var något som endast diskuterades och styrdes av gubbar. Den andra var att Sverigedemokraterna precis kommit in i riksdagen. Eftersom jag upplever att Miljöpartiet är Sverigedemokraternas största motpol gick jag med i GU för att de jobbar så mycket med frågor om antirasism, feminism och miljö.

 

Hur skulle du beskriva Grön Ungdoms närvaro och verksamhet på KG?

Jag upplevde att GU gjorde så mycket de kunde för att synas och höras som ungdomsförbund på KG. Tyvärr kände jag att det fanns en sorts motvilja från lärarna när det handlade om ungdomsförbundens närvaro och aktiviteter på skolan, jag tycker att skolan hade kunnat anstränga sig lite mer för att låta ungdomsförbunden synas. När vi hade bokbord så placerades de i en korridor på tredje våningen där ganska få människor gick förbi, istället för att låta ungdomsförbunden stå utanför aulan eller i entrén.

 

…och det politiska klimatet i allmänhet på KG?

Många elever på KG är väldigt intresserade av olika politiska frågor, det finns ett starkt engagemang och många olika åsikter. Jag vet att det finns många som skulle kunna bli väldigt duktiga politiker, men ofta saknar de kunskaper om var möjligheterna finns. Skolan skulle kunna hjälpa till genom att stärka de politiska ungdomsförbundens närvaro och ha en mer positiv inställning till politiska diskussioner. Det hade varit jättebra om man kunde bjuda in politiker från olika partier.

 

Varför tror du att det är så många som engagerar sig i GU?

Vi är ett ungdomsförbund som vågar se till de stora frågorna som kanske inte handlar om skattehöjningar hit och dit, men som handlar om mänskliga rättigheter och om att rädda världen. Detta är frågor som många unga brinner för då de är så viktiga och övergripande, samtidigt som de kanske känns lättare för oss som kanske aldrig ens jobbat att relatera till.

 

Slutligen, vad tror du kommer hända i valet?

Just nu tävlar vi mot SD för att bli det tredje största partiet i riksdagen. Jag hoppas och tror att det är så det kommer bli. Det är svårt att förutse vad som kommer hända, då mycket pekar på att det blir ett regeringsskifte samtidigt som oppositionen kritiserats för att inte ha något regeringsalternativ. Det viktigaste är ändå att så många som möjligt röstar och att alla lägger sin röst på det som känns bra och det som är viktigt för dem.


By