Unga Feminister om normkritik, antirasism och en rosa framtid

By on September 14, 2014 in Interviews

10681554_380911545391038_2056368983_n

Nu är äntligen dagen D här, som även innebär slutet för valrörelsen; valdagen. I dag går de flesta till vallokalerna för att göra sitt för demokratin. Som demokratisk medborgare är det en skyldighet att som röstberättigad faktiskt gå och rösta, och många ser det som en tradition att rösta på valdagen. Särskilt för alla förstagångsväljare är det både en viktig och speciell dag, men innan vallokalerna stänger klockan 20.00 passar KZINE på att publicera en sista intervju. Denna gång med en av elevkårens ledamöter Hilda Sjöwall Wying i klass H2, som har engagerat sig i Unga Feminister.

10668330_380911605391032_1505428137_n

Hilda har varit aktiv i Unga Feminister sedan början av hösten år 2013, då hon officiellt gick med i ungdomsförbundet. Vid den här tidpunkten var det ännu inte så många i ungdomsförbundet, det var ungefär då det startade nämligen, och hon började väldigt snabbt söka sig till styrelsen och satt därefter en tid som medlemsansvarig.

Varför valde du att engagera dig i Unga Feminister?
– Jag tycker att Unga Feminister och Feministiskt Initiativ är de enda som sätter den feministiska frågan högst upp på agendan bland alla partier och ungdomsförbund. Man kan ju lyssna på Jan Björklund när han säger att Folkpartiet har tagit feministiska initiativ i över hundra år, och Fredrik Reinfeldt som påstår att han inte är feminist – utan han är minsann moderat, och att det är minst lika bra. Men ingen av de här männen, eller deras partier, har prioriterat den här frågan högre än skattesänkningar och privatiseringar de senaste åren under deras regeringstid som politiska makthavare. Av den anledningen är det just därför feminismen är den ideologi som jag känner mig bekväm i, och därför jag har valt att engagera mig.

Hur länge har du kallat dig för feminist?

– Det är en bra fråga, just för att jag har växt upp i ett väldigt normkritiskt hem, som delvis kan ha påverkat en del men det är samtidigt ett eget val som jag har gjort. Det har aldrig varit så att mina föräldrar har sagt ‘När du blir stor så ska du gifta dig med en man’ eller någonting i den stilen, utan det har alltid framgått tydligt att jag får bli kär i precis vem jag vill. Därför har det varit enklare för mig att vara kritisk till normer om just kön och hur kvinnor enligt dessa ska bete sig.

Vad anser du om den feministiska debattklimatet på Kungsholmen?
– Jag tycker att det är bra för att man kan uttrycka sina åsikter, självklart håller ju inte alla med och det är klart att vi behöver en politisk mångfald. Men jag tycker att det finns en väldigt bra balans på Kungsholmen, om man ska jämföra det hela så känns det som en fin kombination av Bromma gymnasium och Södra Latin. Du har all yttrandefrihet du vill ha, du får säga precis vad du tycker, och oftast får du väldigt bra respons. Men du får samtidigt alltid stöta på motstånd och det är därför jag tycker att det blir ett väldigt bra debattklimat då det är mycket fritt fram.

Har du en feministisk förebild som har motiverat dig?
– Det finns såklart väldigt många feministiska förebilder som jag ser upp till, men för mig handlar det inte om en speciell person som har motiverat mig. För mig har det alltid handlat om att se till den lilla människan, att fundera kring det här med maktstrukturer och att alla ska få höras och inkluderas. Så det är svårt att säga.

Vilka är dina hjärtefrågor?

– Vad gäller politiken är det ju självklart feminism, antirasism och att alla ska inkluderas i samhället. Men inom just Unga Feminister och F! är det just de frågorna som genomstyrar hela deras politik. Men det är de frågorna jag brinner för. Jag kan hålla med en del partier i många av deras frågor, men för mig handlar det främst om att det här är ett perspektiv som borde appliceras på alla partier. Precis som när Miljöpartiet kom med i riksdagen, nu har alla partiers politik ett medvetet miljötänk. Jag hoppas att om antingen 40 år, ett år eller kanske till och med imorgon, att alla partier kommer att ha med ett feministiskt perspektiv i deras politik.

Hur bör skolan se ut för dig? Vad behöver göras?
– I både Unga Feminister och F! delar man ungefär samma åsikter om skolan, som även jag håller med om. Man ska prioritera modersmålsundervisning i större utsträckning, få gratis läxläsning i skolan oavsett socioekonomisk bakgrund, upprätthålla en bättre skolhälsa med fler kuratorer och skolsystrar och så vidare. Men det som jag tycker är extra viktigt är normkritik, eftersom redan i ung ålder och oftast i skolan börjar vi följa de normer som finns – de roller som samhället säger åt oss att innefatta. Och att inte följa de normerna leder i många fall till utanförskap, det är någonting jag själv har upplevt och som jag tror otroligt många andra också har varit med om. Det är därför det är så himla viktigt att framtidens klasser, barnen, är medvetna om att det finns normer och även att de förstår vad ett normativt samhälle innebär. Jag tror därför att en skola med genuspedagogik och normkritik är ett tillfälle för alla barn att leva ut hela sin identitet till fullo.

Varför ska man rösta på Feministiskt Iniativ?
– Dels av logistiska skäl, om man inte vill ha rasister som sitter i regeringen så blir det en motpol, dels för att F! då blir vågmästare istället för Sverigedemokraterna. Förut handlade det mycket att rösta med sitt hjärta, men nu ser det annorlunda ut och Sverigedemokraterna kan bli Sveriges tredje största parti i Sverige. Men också för att F! är det enda partiet med feminismen som utgångspunkt. Det handlar inte att man ska tänka på vad som vad som är bäst för en själv och ens bekvämlighet, jag tycker inte att ett samhälle fungerar så. Man ska rösta efter hur man tycker att ett bra samhälle ser ut, och tänka på att alla ska inkluderas i det, och därför är det en självklarhet för mig att rösta rosa.

Tänk dig att du fick möjligheten att resa med Gudrun Schyman; var skulle ni resa och vad skulle ni göra?

– Om jag skulle resa med henne och inte bli mördad på kuppen, då skulle jag vilja resa någonstans i kapitalistmännens USA där folk är konservativa, och bära Gudrun på mina axlar. Hon skulle få ha en megafon, och tillsammans skulle vi marschera genom hela USA med ett rosa kärlekståg med glitter och fjädrar bakom oss, medan hon skriker ut feministisk propaganda.


By