Föreläsning om basinkomst med Christian Engström på KG

By on January 19, 2015 in Associations

10904585_1027508730597593_4121338541775553880_o

Kungsholmens Politiska Förening rivstartar året med att presentera den första av många talare som har bjudits in inför vårterminen. Christian Engström är f.d. EU-parlamentariker för Piratpartiet som för ungefär ett halvår sedan skrev in basinkomst i sitt partiprogram.

Basinkomst:
· Garanterar alla en materiell grundtrygghet i pengar som ska gå att leva på.
· Ska tillfalla individer
· Kräver ingen motprestation

Förhoppningsvis får vi under föreläsningen också lära oss vad skillnaderna och likheterna mellan basinkomst, medborgarlön och negativ inkomstskatt är eller om det kanske egentligen är flera ord med samma innebörd?

Orsaksbilden bakom Piratpartiets införande av basinkomst i partiprogrammet beskrivs på följande sätt av Gustav Nipe (PP): “Med tilltagande digitalisering och automatisering behöver allt färre människor arbeta utan att påverka det svenska välståndet. Mänsklig arbetskraft håller idag på att bli utbytt av maskiner och robotar, liksom hästar en gång blev utbytta av bilar… Arbetstillfällena blir inte fler, trots att den ekonomiska aktiviteten har återhämtat sig efter den senaste krisen.”

Förespråkare menar även att basinkomst kan ge människor friheten att lägga mer tid på till exempel hem-, omsorgs- och kulturarbete och engagera sig i en demokratisk utveckling av samhället. Man menar att det också kan leda till minskade klassklyftor, större makt för arbetssäljaren, mindre stress i samhället vilket i sin tur leder till bättre fysisk och psykisk hälsa och minskade kostnader för sjukvård.

Men är detta ett realistiskt alternativ till de arbetslinjer som de två största partierna i svensk politik driver? Finns det några vetenskapligt utförda pilotprojekt med detta eller är det bara en dröm om ett bättre samhälle som kanske inte fungerar i praktiken?

Datum: i morgon tisdag, 20/1
Tid: 14.30
Plats: rum 5417

P.S gå gärna med i eventet så kan vi bjuda in er till framtida evenemang!

https://www.facebook.com/events/331796193678541/?ref_dashboard_filter=upcoming

By