Angående terrorism och demokrati

By on December 15, 2015 in Columns

12244485_1002205613186385_8175401154860875931_o

Ett ständigt aktuellt men alltför icke-omdebatterat ämne är övervakningssamhället. Vi märker det inte men staten övervakar oss konstant. Inte en timme, inte en minut, inte en sekund är man Internet som länge varit ett hjälpmedel mot demokrati har nu blivit ännu ett sätt för stater att övervaka sina medborgare. Trots avslöjande på avslöjande om demokratiska staters massövervakning och kränkande av individens privatliv reagerar inte allmänheten. Det är dags att vi inser att dagens hysteriska övervakning inte bara påverkar terrorister utan varje medborgare – oskyldig som oskyldig.

Efter elfte september-dåden förklarade USA krig mot terrorismen. Man ville bekämpa terrorismen till vilket pris som helst och det priset visade sig bli väldigt högt. Som någon slags naturlig följd av al-Qaidas vedervärdiga handlingar övervakas numera vartenda knapptryck vi gör på våra datorer. Varenda steg vi tar syns på gps-sändarna i våra mobiler. Han som vi har att tacka för kunskapen om statens övervakning av individen är Edward Snowden. Idag är det ett allmänt känt faktum att på internet finns ingenting som heter privatliv. Edward Snowden befinner sig nu i Ryssland med endast spillror av sitt gamla liv kvar. Och ingen verkar bry sig.

Den tionde december i år presenterades en blocköverskridande uppgörelse mellan regeringen och Alliansen om antiterroråtgärder. Bland de tretton åtgärderna ingick självklart “hemlig dataavläsning utreds”. Övervakning på nätet är på intet sätt demokratiskt. I en fungerande demokrati ska staten inte lägga sig i individens privatliv. Alla ska ha rätt till att röra sig fritt på internet precis som man rör sig på vilken fysisk plats som helst. Rätten till integritet är grundläggande för demokratin.

Efter elfte september-attacken har USA expanderat sin övervakning på nätet något enormt. Vi säger att 9/11 och andra terrorbrott är en attack mot demokratin. Men när vi sedan ska bekämpa terrorn gör vi det genom att själva attackera de grundläggande demokratiska värderingar vi nyss såg brinnandes tillintetgöras mitt på Manhattan.

Vidare är problemet större än bara ett förslag om utvidgad hemlig dataavläsning. Det svenska Försvarets Radio Anstalt (FRA) avlyssnar all data- och telefontrafik till och från Sverige sedan lagändringen 2008. Sverige ska enligt journalisten Duncan Campbell ha gett den amerikanska och brittiska myndigheter tillgång till baltiska undervattenskablar vilka är en del av trafiken FRA övervakar. Så inte var det nog med att Sverige varje sekund inskränker individens integritet på nätet, vi skickar även vidare informationen till andra länder och ger dem fritt spelrum att göra vad dem vill med uppgifter om vad människor runt i kring Östersjöns aktiviteter på internet.

Edward Snowden ansåg att allmänhetens vetskap om USA:s övergrepp på individens integritet var viktigare än hans eget gamla liv. Hur många ska behöva ge upp sin vardag, sitt liv, innan samma allmänhet han offrade sej för förstår vad som händer? Det viktigaste och vackraste vi har är vår demokrati. Det är dags att vi står upp för den demokrati terroristerna så gärna vill döda. Och det gör vi inte genom att själva hugga sönder den.


By