Planen: Introduktionsklasser på KG i höst

By on February 12, 2016 in Archive

Integration.JPG copy

Redan innan jul började det pratas om att KG eventuellt ska utökas till hösten med introduktionsklasser för elever som precis har kommit till Sverige. Inget är bestämt än, men i dagsläget finns en plan som nu är under utredning. Den bygger på att skolan ska kunna ta emot fler klasser och för att alla ska rymmas finns ett förslag om att bygga paviljonger ute på skolgården. Paviljongerna kommer att delas av alla elever som vilket klassrum som helst och är alltså INTE särskilt till för de nya klasserna, något som rektor Ove Sköld verkligen vill betona. KZINE ställer frågor till rektorer och elever om projektet.    

Stämmer det att två introduktionsklasser kommer att börja här i höst?

– Det är det vi tror, men ingenting är beslutat, säger Ove Sköld. Däremot har vi börjat göra en tjänstefördelning och har frågat personalen om det finns ett intresse. Responsen har varit väldigt positiv – det är många som vill engagera sig. Det kan bli jättehäftigt. Vi hoppas bara att besluten kommer i god tid så att vi hinner förbereda oss, så att vi alla kan göra vårt allra bästa för att ge ett bra mottagande.

– Allt kan vara lätt så länge de inte har börjat. Av alla ungdomar som börjar här, så kommer det vara en del som har stor problematik – det kan bli många nya inslag som skolan inte är van vid. Då gäller det att räkna med det och visa att vi kan hantera sådana situationer. Om man har en positiv grundsyn på det, då tror jag att det kommer att gå mycket lättare.

När fastställs beslutet?

– Som jag förstår det är det i mars vi får ett beslut. Det finns en viss problematik i och med att hela den planerade utbyggnaden ska stå på ett garage. Byggnaden ses som ”tillfällig”, men ska klara åtminstone 5-10 år och ha el, vatten och toaletter. Skulle det visa sig att det inte går, så får vi vänta på ett nytt beslut. Det är möjligt att vi får tränga ihop oss på det utrymme vi har. Jag vill dock betona att ingenting är bestämt än, avslutar Ove.

Eleverna Anjali Ranasinghe och Klara Benyamine ser positivt på projektet.

– Jag tycker att det är jättebra att ungdomarna får komma hit till KG. Vi är en bra skola och jag tror att vi kommer att vara väldigt välkomnande. Det blir bra för både dem och oss att vi får lära av varandra och ta del av varandras upplevelser, säger Anjali.

– Det är toppen att folk som kommer hit får en chans att se hur det är i en svensk skola och får ta del av svensk utbildning, fortsätter Klara. Jag tror att vi kan lära oss mycket av deras kultur och få ett utbyte. Vi får se hur andra agerar, vilket är nyttigt eftersom vi är så vana vid hur det är i Sverige. Det finns så många andra sätt att se på världen.


By