Intervju med Ava Baghchesara

By on March 15, 2016 in Elevkåren, Events, Interviews

IMG_8454Näst på tur i KZINES serie av intervjuer med kandidaterna till elevkårsledningen är generalsekretaren, ”den gyllene länken”: Ava Baghchesara.

Generalsekreterare är ju en relativt ny post och har därför visst utrymme flexibilitet, vad ser du för möjligheter?

Precis, eftersom det är en ny post är det ganska enkelt att forma den. Jag tror att det viktigaste generalsekreteraren gör är att hålla igång internkommunikationen och arbeta väldigt nära med operativ chef. Då kan man enkelt föra information från ledningsgruppen till styrelsen. Generalsekreteraren är nyckeln i kommunikationen helt enkelt, det är det jag vill få fram och utföra. Samtidigt är det svårt, eftersom det bara är en person och kåren är så stor, att hålla övergripande kommunikation till nästan 20 andra poster. Det är nog den största problematiken, och som varit problematiken under det gångna året.

Vilken är din vision för att förbättra kommunikationen?

Man måste briefa mycket, skicka ut e-mail till både ledningsgrupp och styrelse så att alla är på samma sida hela tiden. Detta var också en fråga jag fick av valberedningen: hur ska man minska byråkratiseringen? Jag tror att det är viktigt att alla alltid är på samma sida, så att det inte är två olika parter utan en och samma. Jag har ju suttit i påverkansutskottet i år och där var det väldigt svårt att få information till styrelsen. Därför måste jag helt enkelt ha nära kontakt med operativ chef regelbundet. Det vi fick höra från vår ordförande och andra stabsmedlemmar var att vi hade svårt att få styrelsens uppmärksamhet, vi lades lite på andra hand. Det vill inte jag ska ske, jag kommer verkligen vara på ledningsgruppens sida som en förkämpe!

Samtidigt sitter generalsekreteraren i styrelsen och har då ett ”visionerande” uppdrag. Har du tänkt något på det?

Mina huvudpunkter, vilket jag också tog upp med valberedningen under min intervju, är internkommunikation och att utskotten ska få uppmärksamhet under mandatperioden. Internkommunikationen var ett väldigt stort problem under den gångna mandatperioden. Jag hörde hela tiden om saker som inte blev av, saker som gick fel, och att det blev missförstånd. Så det är verkligen det jag vill fokusera på.

I styrelsens proposition för stadgeändring lägger man till att även operativ chef ska kunna kalla till ledningsgruppsmöten. Har du tänkt något kring det?

Det var inget jag kände till men jag tror att det är en bra revidering, eftersom operativ chef ska ha stenkoll på arbetet i alla utskotten. Det jag gör är att kommunicera med operativ chef för att föra vidare informationen, medan operativa chefen vet vad som sker och när det kanske behövs ett ledningsmöte. Jag kommer mer flåsa chefen i nacken och se till att det hålls möten.

Angående kommunikation: tror du att det finns risk för personkonflikter då det ändå är lite olika typer av människor som söker till kåren?

I mitt utskott har jag nästan aldrig sett det, men det är självklart något som kan hända. Eftersom man är människa är man inte bara objektiv kårmedlem hela tiden utan man är också subjektiv. Då är det viktigt att påpeka att man måste hålla sig objektiv i arbetet. Jag tror definitivt att jag kan hantera en sådan konflikt  – det har hänt mig förut, i största allmänhet och i skolan, och det har alltid gått bra. Jag har spelat fotboll sedan jag var 8 år, och det handlar väldigt mycket om lagarbete och att arbeta tillsammans. Så det tror jag är en bra merit när det gäller just att arbeta med människor.

Apropå vilka som är med i kåren, så finns det ofta en bild av att det ganska statuskåta människor. Jag antar att du inte skulle vilja beskriva dig som så?

Nej, haha! Det skulle jag inte, nej.

Har du några belägg för det?

Om man tänker på organisationsmodellen hamnar medlemmarna högst upp, det är inte ordföranden som är över allting. Jag gick med i påverkansutskottet för att jag var intresserad av elevfackliga grejer och elevrättigheter. Det är något jag verkligen tycker att folk bör uppmärksammas på. Så det skulle jag nog lägga som belägg, att jag ens började arbeta i kåren för att nå ut till medlemmarna. För att mitt arbete hjälper dem.

Om vi nu litar på att du har våra medlemmars intresse för ögonen, tror du att sådana problem kan uppstå i några av de andra positionerna?

Det kan det säkert. Under den här perioden hade de en presentation om hur styrelsehybris inte ska framstå, men risken finns ju alltid. Det handlar igen om subjektivitet och objektivitet igen. Man vill ju självfallet inte att medlemmarna ska ha den bilden. Men det är ändå en sorts merit att vara med i kåren, och det kan bli en ego-boost, vilket inte är dåligt med måtta. Det är något jag har tänkt på, och blev också frågad under min valberedningsintervju. Jag ska såklart motarbeta det, men man får nog ta det när det kommer och jag ser det med egna ögon, nu hör man ju bara talas om det.

Vilka är dina främsta styrkor?

Envishet och att vara ambitiös. Men jag tror inte att jag kommer ta på mig för mycket arbete, skolan kommer ändå före kåren, liksom annat. Man måste ha det i bakhuvudet. Dessutom tog jag alla min individuella val nu i tvåan så jag kommer ha många håltimmar nu i trean. Då har jag redan klarat av mer arbete än vissa andra samtidigt som jag jobbade i påverkansutskottet, så jag tror att jag kommer kunna ha kompetensen att planera.

Slutligen är du den enda sökande till generalsekreterare. Vad tror du att det beror på?

Ja, liksom för många andra poster fanns det en annan sökande som drog sig ur efter att valberedningens förslag publicerats. Det är problematiskt eftersom det finns en risk att en inkompetent person får posten bara för att det inte finns någon konkurrens. Själv sökte jag en annan post först men valberedningen ansåg att jag passade bäst som generalsekreterare. Jag tror nog att det tyder på att jag har kompetensen för denna position, just eftersom en annan person sökte först. Problemet är nog att många tror att de tar mycket arbete och att alla kanske inte vill ta det arbetet.

Har du något sista du vill säga?

Nej, det har jag inte.


By