Intervju med Elias von Heijne

By on March 15, 2016 in Elevkåren, Events, Interviews

IMG_8465-1Idag inleds elevkårens årsmöte, då en ny styrelse ska tillsättas. För att ni elever ska få en bättre och djupare bild av kandidaterna, har KZINE intervjuat de sökande till några av elevkårens viktigaste poster: ordförande, generalsekreterare och operativ chef. I nuläget har dessa poster enbart en kandidat så ta chansen att lära känna skolans nya elevkårsledning! Eller, om ni finner svaren nedan vara olidliga, använd dem som grunden till er egen valkampanj! Först ut är sökande till ordförande, Elias von Heijne.

Senast i morse [fredag 11 mars] kom din kampanj upp med nya affischer, där det står att du ska riva sönder hybrisen i elevkåren. Är det något du har märkt personligen i ditt arbete som webbmaster?

Definitivt! Jag skulle inte säga att någon i den nuvarande ledningen sökte enbart för meriten, men det är en bild som många medlemmar har. Så det handlar om att riva sönder den här strukturen och driva elevkåren närmare medlemmarna generellt. Jag tror att det är en kvarvarande rest från tidigare år men det har skett saker i år som kan ha förvärrat situationen. Titta exempelvis på det här fenomenet som kallas cheerleading, där många ansåg att skattmästaren varit korrumperad. Det är mycket tråkigt!

Vilka är dina konkreta planer eller visioner?

Min vision är dels tydligare verksamhet genom kommunikation. Just nu är det väldigt svårt för medlemmarna att få reda på vad som händer i elevkåren, och därmed svårt att engagera sig i och ta del av verksamheten. Min konkreta plan för detta är ledningsfika, vilket funnits tidigare men försvunnit, där medlemmarna kan, självfallet, fika och prata med ledningen om problem eller förslag. Samt kommunikationsmöten, som är möten med både styrelsen och ledningsgruppen utanför de vanliga mötena. Där ska man bara diskutera vår kommunikation med medlemmarna: “hur når vi ut bättre?”, “varför ser folk inte vad som händer?”, “vad ska vi göra i framtiden?” etc. Så att vi kan nå ut bättre och du som elev kan få en helhetsförståelse för verksamheten utan ett större engagemang. Dels är min andra vision att utöka kårens verksamhet. Då menar jag inte fler fester utan snarare bättre kvalitet på det vi gör. Ta hand om det som redan finns för att vi ska ha roligare under de här tre åren. Något som också förbättras om man delar vision med skolledningen, andra elevkårer, och företag. Så bättre kommunikation för bättre samarbete mot ett gemensamt mål.

Om vi stannar på hybris- och transparenspunkten, vad tror du är skälet till den här bilden av kåren?

Jag tror att det har att göra med alla dessa visioner som folk lovar men sedan aldrig håller. Jag vill inte dra några exempel för det skulle vara personpåhopp, men skillnaden mellan löften och resultat i år och tidigare är stor. Första dagen, om jag blir vald, tänker jag sätta mig ner och be alla skriva ner sina visioner konkret i ett och samma dokument. Sedan kommer vi kryssa av dem allt eftersom så att allting går igenom för en gångs skull. Ett bra exempel är faktiskt alla dessa ordförandekandidater som lovat transparens men aldrig suttit ned och arbetat aktivt för det.

Kan vi lita på att du håller dina löften då?

Ja, det är ju en knepig fråga. Jag tror det handlar om min drivkraft att faktiskt genomföra det här, att faktiskt vilja åstadkomma något mer, att ta bort denna stämpel från elevkåren. Jag tror nog att det var just därför jag blev valberedningens förslag. De såg den här viljan att få ner elevkåren på jorden. Då kan man ju ställa frågan: har jag hybris? Jag tror inte det, inte mer än någon annan, och även om jag hade det tror jag inte att det skulle påverka mina handlingar.

Har du några idéer om att öka transparensen från ditt jobb som webbmaster?

Ja, definitivt! Det är något jag varit mycket mån om, men misslyckats med p.g.a. den alldeles för stora arbetsbörda jag fått. Vanligtvis finns det fyra personer som webbmaster, men i år finns det bara en. Men inför framtiden är det något som vi kommer kunna arbeta med. Särskilt med han som är valberedningens förslag till marknadsföringsstaben [Axel Backlund] då han också är rätt teknisk av sig. Konkret vill jag skapa en ny elevkårs-app och göra en hemsida som är lite mer lättnavigerad än den nuvarande.

Då går vi vidare till den andra delen av din vision: utökad verksamhet. Jag tyckte det var intressant att du inte vill ha nödvändigtvis mer verksamhet utan bättre.

Ja, mer kvalitativ. Just nu arbetar vi väldigt hårt med att fördela arbetet eftersom det är väldigt mycket arbete för varje post. För att det ska bli hållbart i längden. Det var ju därför man valde att genomföra den här uppdelningen av elevkårsledningen. I all denna röra tror inte jag att det är särskilt smart att lägga till fler fester. Istället vill jag ha mer kvalitet på det som görs. Mitt mål är också att ta tillvara på den kunskap som finns i elevkåren, för det finns väldigt mycket kunskap i kåren redan nu. Vi har många i skolan som vet hur man kontaktar företag, planerar fester, och stöder föreningar. Det vi vill uppnå är alltså en effektivisering av det som redan finns.

Apropå uppdelningen av elevkårsledningen: vad ser du som den viktigaste uppgiften eller syftet för styrelsen, vilken beskrivs som ”visionerande”?

Styrelsens uppgift blir att rikta skutan ”Elevkåren” åt ett håll, siktar på det visionära målet som vi har för hela elevkåren, d.v.s. att få fler aktiva medlemmar. Även att sammanfatta och ha övergripande koll på verksamheten så att vi kan lobba till t.ex. föräldraföreningen, Sveriges Elevkårer eller skolledningen. Den biten är lite mer utåtriktad, men inåtriktad verksamhet handlar om att få med alla medlemmar och verkligen göra det till ”vår elevkår”, samt då att öka transparensen. Det är här vi ändå blir en hel elevkår, ledningsgruppen gör det operativa arbetet och syns mest, och styrelsen ser till att båda arbetar för ett gemensamt mål. Styrelsen ska ha ett övergripande ansvar och ett övervakande uppdrag mot den operativa verksamheten.

En sista fråga, hur ser du på att du är enda kandidaten?

Det är fruktansvärt tråkigt måste jag medge. Jag tror att det skulle blivit vassare kampanjer om det var fler som kandiderade, och det tror jag hade fått skolan mer engagerad.

En avslutande kommentar?

Mitt mål är att jobba efter Sveriges Elevkårers slogan: ”I klassrummet ryms bara kunskap, men i korridoren ryms ett helt liv.”


By