Katastrofsiffror för Elevkåren

By on March 16, 2016 in Columns, Elevkåren

användarbild

Igår hölls den första delen av elevkårens årsmöte. I matsalen skulle det gamla avklaras för att lämna öppet för nytt i och med dagens personval. Emellertid visar årsmötet igår ett rent ut sagt uselt betyg för elevkåren.

Årsmötena har alltid varit långa, i sådan grad att de på senare år varit uppdelade över två dagar. Men tisdagens årsmöte var under all kritik. Den enda viktiga fråga som hanns med var ansvarsfrihet för den avgående styrelsen och ledningsgruppen. Innan dess var det öppnande, inledningstal, formalia, och behandling av årsmöteshandlingarna – inte särskilt kontroversiella frågor. I kontrast till dessa har frågan om ansvarsfrihet varit ett hett diskussionsämne över hela skolan. Frågan är i sig alltid viktig, ett tydligt juridiskt beslut om huruvida styrelsen har medlemmarnas förtroende. Men i år har stark kritik framförts mot elevkårsledningen, grundat i revisionsberättelsen och frågan hade därför extra vikt. Beslutet om ansvarsfrihet togs dock inte förrän klockan 19:30, 5 timmar efter skolans slut och årsmötets öppnande. Mängden deltagare på mötet minskade kraftigt under tidens gång och till slut fattades beslutet om ansvarsfrihet av 36 personer.

Elevkårens vision antagen på årsmötet 2015-03-24 är: ”Kungsholmens Gymnasiums Elevkårs vision är att varje elev på Kungsholmens gymnasium/Stockholms musikgymnasium är aktiv medlem i elevkåren. Elevkåren tar tillvara på samtliga medlemmars engagemang oavsett engagemangets storlek eller medlemmens tidigare erfarenheter.” Varje elev ska vara aktiv i elevkåren och det tveklöst viktigaste tillfället för medlemmar att vara aktiva är på årsmötet. I verksamhetsberättelsen framhåller styrelsen stolt att alla Kungsholmens elever nu är medlemmar i elevkåren. Alltså 1300 elever. 36 av 1300 är 2,8%. Detta är ett katastrofalt lågt deltagande, inte ens i närheten av elevkårens vision. Att kårens högsta beslutande organ fortsätter långt in på kvällen är inte att ta till vara på medlemmarnas engagemang. Man kan inte anse att de har rimlig möjlighet att delta. Denna situation kan inte tillåtas fortgå! All kritik om att kåren bara styrs av en klick individer verkar bevisligen vara sann.

Styrelsen fick visserligen ansvarsfrihet, men för att ytterligare förvärra elevkårens trovärdighet stödde endast 2/3 beslutet. Officiellt saknar alltså 1/3 av medlemmarna förtroende för den avgående styrelsen. För att sätta detta i perspektiv måste man komma ihåg att ansvarsfrihet vanligtvis bara är formalia och stöds av 100% genom acklamation. Redan innan mötet framstod problem med förtroendet, men 1/3 är en extraordinär siffra. I kombination med det låga deltagandet, en följd av den oerhört utdragna processen som bara 2,8% har reell möjlighet att delta i, visar denna förtroendesiffra på ett enormt problem för elevkåren. Det är upp till nästa styrelse, vilken väljs idag, att ta tag i problemet ordentligt. Många av kandidaterna, främst ordförandekandidat Elias von Heijne, har gjort transparens och närhet till medlemmarna till sin huvudfråga. Visa att ni menar allvar!


By