INTERVJU MED KANDIDATERNA TILL ORDFÖRANDEPOSTEN

By on March 15, 2017 in Elevkåren, Interviews

Igår så började elevkårens årsmöte, och snart så kommer vi ha en helt ny elevkårsstyrelse här på skolan. Den post som får allra mest synlighet är ordförande, och i år så finns det två kandidater. Vi har intervjuat dessa så att ni elever ska få en bättre bild av vilka det är ni har möjlighet att rösta på. 

James Lockowandt

17273265_1543924055638001_1788896988_o

Först ut är James Lockowandt, som nu suttit som vice ordförande i elevkåren i ett år. Han gick med i det sociala utskottet under sitt första år på KG och insåg snabbt att kåren var någonting som han ville engagera sig inom. För att få erfarenhet inom kåren sökte han till vice, och därför så har han fått en bra inblick i både posten som ordförande och elevkåren i sig.

Hur kan du göra KG bättre?

Jag vill stärka elevkårens ekonomi och på så sätt möjliggöra för en högre kvalité på den verksamhet som vår elevkår bedriver. Som följd till detta kommer förhoppningsvis priserna för elevkårens tjänster att minska samtidigt som kvalitén kommer att förbättras. Min vision är att samtliga medlemmar på KG ska ha god insyn i verksamheten som elevkåren bedriver, samt att de ska ha möjligheten att påverka den. Jag hoppas också att elevkåren kan användas som substitut inom bildning om det finns intresse hos medlemmarna.

Vad gör dig bättre än dina motkandidater?

Jag tror att min erfarenhet inom elevkårsrörelsen och närhet till medlemmarna är något som gör mig till en stark kandidat. Jag har suttit som stabismedlem i sociala utskottet där jag fick lära mig om elevkårens operativa verksamhet, samt jobbat nära med Elias i mitt uppdrag som vice ordförande vilket gett mig en inblick i både ordförandeskapet och elevkårens administrativa verksamhet. Med denna helhetsbild har jag nu format de förslag som jag tror kommer gynna medlemmarna mest. Utöver mina uppdrag inom elevkåren har jag gått Raoul Wallenberg Academy, en ledarskapsutbildning specialiserad för förtroendevalda inom elevkårsrörelsen, där femtio ungdomar från hela Sverige blir utvalda att delta. Jag har också varit turneringsansvarig i KGIF, vilket breddat min förståelse för skolans föreningsliv. Jag har genom dessa förtroendeuppdrag och erfarenheter fått möjligheten att specialisera mig i just vår skola och elevkår, och med medlemmarnas hjälp kan vi göra Sveriges bästa elevkår till världens bästa!

Varför väljer du att söka till posten som ordförande?

Jag söker till ordförande för att jag är övertygad om att jag kan ta elevkåren till nya höjder tillsammans med medlemmarna. Elevkåren har gett mig så otroligt många erfarenheter och möjligheter och jag vill ge tillbaka till organisationen och dess medlemmar. Vi på Kungsholmen krossar ständigt nya barriärer för vad som är möjligt för en elevkår och jag tror att jag är rätt person att fortsätta leda och bedriva det arbetet. Jag är också en person som gillar att testa nya saker och ständigt utvecklas, jag tror att ordförandeskapet är ett utmärkt tillfälle för mig att testa mina gränser och växa som människa.

Vilka är dina konkreta planer eller visioner?/Vad kommer vara dina prioriteringar om du blir ordförande?

Jag har tre kärnfrågor som jag vill fokusera på. Det första är ekonomin. KG’s elevkår har den största omsättningen av alla elevkårer i Sverige, men vi kan alltid bli bättre. Jag tror att samarbeten med andra elevkårer är nyckeln, eftersom att det möjliggör bidragsökning från Stockholms läns landsting och en stärkt position för elevkåren vid förhandlingsborden. Det andra är transparens och elevinflytande. Under det föregående verksamhetsåretet brast elevkåren i att bidra medlemmarna med kontinuerliga medlemsmöten, vilket minskade medlemmarnas inflytande och insyn i elevkårens arbete. Jag vill ändra på detta genom att ha två medlemsmöten, ett på våren och ett på hösten. Sist vill jag möjliggöra för elevkåren att hjälpa sina medlemmar med bildning. Det finns otroligt mycket engagemang angående läxhjälp, både från elevkåren men också enskilda elever. Jag vill ta vara på detta engagemang genom att ha fler läxhjälpstillfällen samt att samarbeta med elever som bedriver sådan verksamhet.

Kaj Li

17349467_1543924075637999_849507351_o

Den andra kandidaten är Kaj Li, som under det senaste året varit föreningsansvarig här på Kungsholmen. Han har även tidigare erfarenhet inom andra elevkårer och ser fram emot att förhoppningsvis få göra det närmsta året till det bästa möjliga för oss alla.

Hur kan du göra KG bättre?

Våra medlemmar förtjänar en ordförande som inte är rädd för att driva deras frågor framåt. Vi kommer synas mer, arbeta utvecklande och generellt sett agera tydligare i frågorna som berör oss både i och utanför skolan.

Vad gör dig bättre än dina motkandidater?

Jag som ordförandekandidat är en kombination av erfarenhet, kompetens och vision. Erfarenhet har jag genom att ha grundat samt lett en egen elevkår, arbetat på både lokal och nationell nivå samt att ha fått en bred insyn i elevkårsmiljön runtom i landet genom min långa tid i elevrörelsen. Kompetens har jag genom att besitta de egenskaper som utmärker en god ordförande: Ledarskap, retorisk förmåga och lyhördhet. Vidare är jag även oerhört driven till att utföra arbetet och mitt CV är ett kvitto på detta. Fortsättningsvis har jag en tydlig vision om att förändra och omkalibrera organisationen. Genom min tid i styrelsen och efter kontakt med föreningar har jag fått en enorm insyn i hur elevkåren funkar på bästa sätt. Alla dessa punkter tillsammans beskriver mig som ordförande och det är även attribut som jag tror är unika för mig.

Varför väljer du att söka till posten som ordförande?

Jag söker till ordförande inte bara för kontinuitet utan även utveckling. Mitt år som ordförande i min egna elevkår var otroligt lärorikt och utvecklande, det ligger i mitt högsta intresse att tillföra ett motiverat ledarskap till elevkåren, för att förbättra organisationen och på så sätt tjäna medlemmarna.

Vilka är dina konkreta planer eller visioner?/Vad kommer vara dina prioriteringar om du blir ordförande?

Mina vallöften kan sammanfattas i 5 punkter. De är att (1) stärka elevkårens inflytande utåt genom påverkansarbete, (2) förbättra medlemmars insyn i organisationen genom öppnare möten, (3) göra elevkåren ännu mer tvåspråkig och kanske till och med flerspråkig, (4) effektivisera styrdokumenten så styrelsearbetet underlättas och (5) inkludera fler ledningsmedlemmar i representativt arbete

Om du vill ha ännu bättre koll på kandidaterna kan ni antingen skriva till dem eller kolla på deras event på Facebook. Vi hoppas att ni tar tillfället i akt och utnyttjar det faktum att ni har möjligheten att påverka hur elevkårsstyrelsen kommer se ut senare idag.

 

*Den tredje kandidaten har nu sagt upp sin kandidatur


By