ELEVKÅRENS ÅRSMÖTE, ONSDAG

By , and on March 15, 2018 in Elevkåren, Events, Life at KG

elevkåren

 

Många elever samlades i Kungsholmens Gymnasiums aula för att delta på elevkårens årsmöte. En del var nervösa inför de kommande personvalen, andra ivriga att rösta på de olika kandidaterna. Somliga var bara där för gratis läsk.

 

Elevkårens sittande ordförande James Lockowandt hälsade alla välkomna till årsmötets andra dag och gick därefter igenom de beslut som fattades under tisdagen. Efter den sedvanliga genomgången av tysta applåder inleddes onsdagens omgång av årsmötet. Därefter gick mötesordförande Joel Haldosén igenom en del ordningsregler för att mötet skulle fortgå så smidigt som möjligt. Valberedningen intog scenen och förtydligade att det var deras bedömning av samtliga kandidater som ligger bakom valberedningens förslag, och att den sittande elevkårsstyrelsen inte haft något finger med i spelet.

 

Valberedningen föreslog David Bladström till elevkårens ordförande, baserat på hans erfarenheter och kompetens. Motkandidat var Adrian Ekenstierna. Efter respektive kandidats tal och plädering meddelades att sluten omröstning skulle genomföras senare. Mötet fortsatte till valet av Vice ordförande, vilket var en post med hela fem sökande. Övriga poster med övriga sökande gicks igenom och genom sluten omröstning valdes följande till elevkårens administrativa styrelses förtroendevalda poster:

 

Ordförande: David Bladström

Vice ordförande: Lina Frändén

Skattmästare: Lovisa Arpi

Sekreterare:Katie Harvey

Föreningsansvarig: Setareh Paknia

Lobbyingansvarig: Katarina Li Qiu

Generalsekreterare: May Pula

 

Till den operativa styrelsen valdes följande:

 

Operativ chef: Tilda Barkselius

Ordförande för…

… det sociala utskottet: Linda Stefanssson

… eventutskottet: Clara Stjernholm Vladic

… marknadsföringsutskottet: Daniel Perski

… påverkansutskottet: Sara Enegren

… serviceutskottet: Lana Mustafa

… projektutskottet: Sylvia Abdel Nour

 

KZINE gratulerar alla förtroendevalda!


By , and