VID SLUTET AV REGNBÅGEN – EN INTERVJU MED KG PRIDE

By on May 22, 2018 in Associations, Events, Interviews

 

 

För en dryg månad sen så hölls Pride Week på Kungsholmens gymnasium. Arrangören var ingen mindre än skolans egna KG Pride. Vilka finns bakom KG Pride? Vad händer efter Pride Week, och hur kan du bidra? De frågorna, med flera, tog Kzine på sig ansvaret att få besvarade. 

Vilka är ni och hur hamnade ni på KG Pride?

 

F

– Jag heter Fabian Fond, går i NA16EC och är ordförande för KG Pride. Jag har varit medlem sen jag började ettan. Det var Mr. DiCarlo som berättade för mig att han tyckte jag borde gå med, att jag skulle vara en bra person att få igång föreningen igen.

I

– Jag heter Isabel Hylin, går i SA17K och är medlemsansvarig i KG Pride. Jag har då hand om alla kontakter med medlemmar, registret och när vi ska värva nya. Jag gick med i KG Pride för att jag såg hur engagerad Fabian var, och jobbet med Pride verkade så roligt. Det känns bra att aktivt försöka skapa förändring inom en fråga jag brinner för.

 

I er Instagrambiografi så står det “Our hope is to bring together everyone wanting to create change, and stand up for who we are and what we love”, vilket verkar talande för er förening.

 

F

– Ja, det är vår vision. Den hör ihop med att vi vill skapa en accepterande skolmiljö där alla på skolan ska tillåtas vara sina sanna jag. I kombination med det så vill vi inte att föreningen endast ska vara en förening för HBTQIA+* personer, utan en plats som välkomnar alla som stödjer oss och delar våra värderingar.

*HBTQIA+ = Samlingsnamn för homosexuella, bisexuella, transpersoner, queera, intersex-personer och asexuella. Pluset står för andra sexualiteter som inte är den normativa.

I

– Vi vill att alla ska kunna engagera sig, att ingen ska känna sig exkluderad.

“KG Pride ska vara ett naturligt val för vem som helst som vill engagera sig i HBTQ+ frågor.”

 

F

– Vårt uppdrag är att sprida kunskap och medvetenhet på skolan. Vi är inskrivna som en aktivistgrupp hos RFSL Ungdom, och får på så sätt stöd från dem. Det vi gör för att försöka förbättra klimatet på skolan är att organisera event, och ge möjligheter för eleverna att agera. Det är många som undrar vad de som allierade kan göra för the community, vilket är något som vi vill försöka göra tydligt.

I

– Då vill vi finnas så folk kan gå igenom oss för att bidra på det sättet som var och en vill.

F

– Så att man inte behöver göra det själv, för det är oftast väldigt svårt.

“Nu har vi verkligen jobbat, det var ju vårt största mål i september att ha en Pride week. Vi tänkte – vi tar en vecka någonstans när sommaren kommer – för att inse att alla veckor hade gula dagar förutom vecka 16 – vilket var fyra veckor framåt. Det blev hetsigt men var fett värt det”

Intrycket som jag har fått av er förening är att KG Pride inte är en superpolitiskt inriktad förening, utan snarare ett välkomnande rum där det finns en acceptans för alla?

F

– Om det blir för politiskt så kan det lätt bli en gruppering. Inom politiken så finns det alltid några som är för och några som är emot. Om vi istället strävar efter att vara en förening med bra etik och moral och med värderingar som de flesta på skolan förhoppningsvis har eller kan få igenom oss, så skapar vi en större tillgänglighet.

I

– Vi vill snarare öppna för diskussioner och är öppna för alla. Vi har inte tagit något höger/vänsterpolitiskt ställningstagande, för att kunna inkludera så många som möjligt.

F

– I slutet av dagen så vill vi skapa en more accepting world.

“Vi har startat en Facebook-grupp, en plattform för medlemmar som vill engagera sig, men som inte är med i styrelsen. Som kanske inte vill spendera all sin livsenergi på det, men ändå på något sätt bidra.”

För en dryg månad sen så var Pride Week. Hur gick det?

I

– Jag tycker att det gick jättebra! Det var verkligen kul att organisera det, med föreläsningen och allt pynt som behövdes, det var verkligen roligt.

F

– Jag tycker också att det blev väldigt lyckat, om jag kollar tillbaka så var det inget som uber-snett, allting följde enligt plan, bara något rum som vi var tvungna att byta. Där och då kände vi fuck, världen går under, men allt gick bra.

Jag får känslan av att även om kanske inte alla 1300 elever på skolan var engagerade på något sätt, så är jag ändå väldigt säker på att en stor andel uppskattade det. Jag hörde “PRIDE” överallt jag gick – och blev så glad över att folk pratade om det! Vi skrev inte vilka flaggor det var som vi hängde upp, vilket säkert kunde vara något som folk pratade om.

I

– Jag fick många frågor om vad de olika flaggorna betydde, som vad betyder flaggan på sexan? Folk började googla och det var lite det vi ville, att folk skulle börja prata om det. Det är viktigt att ha en pågående diskussion, så att folk inte glömmer det när veckan är slut.

Utifrån så kanske det är främst Pride week som de andra eleverna på skolan ser, hur fortsätter ni ert arbete efter veckan?

F

– Vi vill så klart fortsätta anordna roliga event i skolan, som föreläsningar eller workshops.

I

– Annars försöker vi, så gott det går, uppmärksamma viktiga historiska händelser på våra sociala medier, och på så sätt sprida medvetenhet.

“Vi kommer definitivt pärla fler armband och samtala mer om tabubelagda ämnen.”

F

– Under oktober så är det LGBTQ history month, och rörelsens bakgrund är bra att känna till för att förstå vad Pride innebär, att det inte bara är en stor fest för alla i världen, utan att vi firar våra identiteter i en värld som ofta inte tillåter oss att göra det. Då är det viktigt att veta vart Pride kommer ifrån, vart problemen ligger och vilka som fortfarande finns kvar.

Uppenbarligen så måste skolverket integrera en mer medveten och bättre läroplan där HBTQ-frågor är inkluderade, hur tänker ni att den förändringen bör se ut?

I

– Det beror väl lite på vilket ämne inom HBTQ+ frågor som man pratar om, om man tänker på normer och könsuttryck så är det samhällskunskap. Sexualkunskapen framförallt, då är det jätteviktigt att snacka om könsidentiteter, vilka olika sexualiteter som man kan ha – om man har en sexualitet, vilket inte alltid är självklart. Sånt är så viktigt att ta upp och det är väl lättast att få in det i sexualkunskapen. Sexualkunskapen, redan som den är nu, är så bristande inom bara de områden som den tar upp. Vi vill se en skolutbildning där elever inte behöver känna sig “konstiga” för att de inte platsar i heteronormen.

KG Pride finns på instagram som @kgpride , på Facebook under “KG Pride” och har också precis startat en Facebookgrupp som heter “Pride and Proud at KG“.


By