VALSPECIAL: MSU & MODERATERNA

By and on August 29, 2018 in Columns, Valspecial 2018

  • KZINE är en opartisk medieorganisation och tar inte ställning för eller emot skribentens egna åsikter, utan verkar neutrala. Vi ska fungera som ett språkrör och en kanal där elever på skolan får sina röster hörda. Det här är den första publikationen av vår serie “Valspecial 2018”.
  •     MSU KG målar Kungsholmen blått; men vilka är vi? MSU KG består av elever på skolan som sympatiserar med högerpartiet Moderaterna. Vi är en del av MSU Stockholm, som i sin tur ligger under MUF (Moderata ungdomsförbundet) Stockholm. Komplicerat? Ja, vi vet. Varför väljer ungdomar att engagera sig i Moderata ungdomsförbundet? Självklart varierar anledningarna. Somliga går med i MUF efter att ha läst tonvis av liberala filosofer samt politisk ideologi; går därefter med för att få utlopp för sina idéer hos oss; medan andra haft ett allmänt samhällsintresse och identifierat sig mest med högersidan av det politiska spektrat. Det är också vanligt att våra medlemmar finner sitt politiska engagemang i takt med att de fått insikt i vad Socialdemokraternas politik gör med Sverige. Några har fått känna på vårt lands orimligt höga skatter under sina första jobb, när andra har upplevt den otrygghet som kommer på grund av ökningen av sexualbrott, gängkriminalitet och våld i hela landet. Oavsett anledning binds alla medlemmar samman av vår gemensamma vilja att förändra Sverige åt höger och av den liberala grundtanken om enskilda individens rätt till frihet, självständighet och självbestämmande. De aktiva i förbundet gör allt ifrån bedriva valrörelse, åka runt i landet på olika utbildningar och konferenser, till att delta i aktiviteter på lokal nivå. I höst ska även några av våra medlemmar åka till Bryssel som belöning för deras arbete i förbundet. En central del i MUF är att diskutera samt driva egna, politiska sakfrågor. Förra året debatterade några av våra medlemmar b.la ämnesbetyg istället för kursbetyg på gymnasiet, sexköp och Israel-/Palestinakonflikten. Vissa frågor driver vi bara inom vårt ungdomsförbund för att bli politiskt skärpta, men det händer ofta att vi driver frågor gentemot vårt moderförbund, Moderaterna. Man kan beskriva MUF som den ideologiska vakten gentemot (M): vi pratar om de frågor som de ibland är rädda för att ta i, ofta mer radikala sådana; samtidigt som vi också ser till att de inte sviker vår ideologi i frågor de driver i riksdagen. Det gör faktiskt skillnad, exempel på MUF-politik som blivit M-politik som sedan blivit verklighet är det som rör friskolor och det fria skolvalet. Tack vare MUF:s påtryckningar antog Moderaterna våra förslag som de senare gjorde verklighet av. Så om du bor utanför Stockholms kommun och är KG-elev kan du tacka MUF som gjorde detta möjligt (hybris!). Just fritt skolval är en sakfråga där MUFs ideologiska ståndpunkt konkretiseras. Vår ideologi står på två pelare; liberalismen och konservatismen. Det innebär att vår politik sätter fokus på vikten av människors frihet att bestämma över sina egna liv. Oavsett om det rör sig om friheten att välja skola, friheten att disponera sin egen inkomst utan onödig skatt eller friheten att tryggt gå hem sent om kvällen så ska den friheten försvaras från statliga försök att styra människors liv. Antisocialism – kan man kalla det. Tycker du också att alla ska ha rätten att röra sig i samhället utan att vara rädda? Håller du med oss om att staten inte bör lägga sig i vilka skolor vi går i? Borde vi få behålla mer av vår första lön? Om du, precis som vi, svarar ja på dessa frågor, är det utan tvekan dags för dig att gå med i MUF och inte minst – MSU KG.]]>


    By and