VALSPECIAL: CUF OCH CENTERPARTIET

By on September 5, 2018 in Columns, Valspecial 2018

 

  • KZINE är en opartisk medieorganisation och tar inte ställning för eller emot skribentens egna åsikter, utan verkar neutrala. Vi ska fungera som ett språkrör och en kanal där elever på skolan får sina röster hörda. Det här är den tredje publikationen av vår serie “Valspecial 2018”.

 

CUF är ett grönt, liberalt och feministiskt ungdomsförbund. Vi vill se en grön och human framtid, där individer går före systemen. Vi vill se en grön skatteväxling, så att det blir mer lönsamt att arbeta och mycket dyrare att smutsa ner planeten.

Den största skillnaden mellan CUF och Centerpartiet är att ungdomsförbundet är för en legalisering av cannabis för personligt bruk, då vi anser att en legalisering skulle kraftigt minska våldsbrotten och generera skatteintäkter som kan satsas på exempelvis skolan. Men överlag så är CUF lite mer liberala än partiet i de flesta frågor, och internt är taket väldigt högt för att medlemmar ska kunna utveckla sina politiska åsikter.

Vår hjärtefråga är att alla personer ska få större frihet i sina liv. Det är en självklar grundtanke inom liberalismen. Det görs bland annat genom att garantera att planeten går att leva på även om några hundra år, men också att bryta utanförskapet så att unga och nyanlända kan få sin första lön. Ett av de största problemen som Stockholmsungdomar möter idag är att de inte kan få någon bostad utan att stå i kö i tiotal år. Vi måste tillåta friare hyror så att köerna kan minska, och för att kunna matcha andra storstäder i Europa.

Det som gör att CUF sticker ut är att vi på riktigt vågar utmana vårt moderparti, vilket bär frukt då delar av till och med regeringens nuvarande klimatpolitik härstammar från CUF-idéer. Vi har på riktigt makten att påverka vilken riktning som Sverige ska utvecklas i – framåt!


By