Brev från en tredjeklassare

By on September 10, 2019 in Life at KG

Ingen skola är en ö, hel och fullständig i sig själv. Den är uppbyggd av eleverna, lärarna, personalen och i vårt fall även föreningarna – som kan betraktas som öar, enskilda oaser av ämnesspecifika kunskapsområden som sträcker sig bortom klassrumsundervisning. Det är omgärdade av dessa öar, med val över vilka man ska besöka, som vi färdas genom gymnasietiden – i vår resa av bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld.

Så lyder Kungsholmens gymnasiums vision. Vackra, viktiga ord – som inte är särskilt svåra att förstå men som kan ha en varierad betydelse beroende på vem man frågar. Om vi börjar bakifrån, med ”värld”, så kommer din definition till stor del bestå av KG:s värld det kommande året. Om du är en etta kommer detta ljusröda tegel och gulvita puts vara din värld de närmaste tre åren. De första skälvande dagarna då man blir inföst i trapphusutrymmena bör därför kantas med tips om hur man kan förgylla skoltiden som komma skall. Det är här den aktiva påverkan, globaliseringen och Du:et kommer in. För att göra det bästa av din skoltid här måste du vara aktiv. Du måste påverka och förbättra – i alla möjliga riktningar. Det är därigenom som vi bidrar till och är en del av förändringsprocesser, oavsett vad det gäller. Globaliseringen, som nämns i vår skolas vision, syftar på den då samhällen världen över knyts samman. Men om vi tar ner det på vår nivå handlar det främst om att knyta samman oss som elever. Gymnasietiden är inte enbart en tid av kunskap. Det är likväl en tid av vänskap.

Hur går man tillväga, för att göra och få ut det bästa då? Det är nu det blir uppenbart varför Kungsholmens gymnasium är en skola utan jämförelse. Med Sveriges största elevkår och över 30 föreningar ligger vi och bara väntar på att fler elever ska få bli aktiva, påverka och bilda sig. Den första föreningen jag gick med i, i ettan, var Kungsholmen’s Young Scientists’ Society, förkortad ”KYSS”. Som Kungsholmens vetenskapsförening var det mitt självklara val, utan konkurrenter, då all form av naturvetenskap alltid varit en naturlig hjärtefråga. Genom mitt arbete för föreningen har jag fått ta del av egenkonstruktion av vår 3D-printer Lajka – hommage à första levande varelse att sändas upp i omloppsbana, även om vår Lajka ligger i tryggt förvar i föreningsrummet för vidare användning. Jag har gått på neutrino-föreläsning, lärt mig mer om gymnasiearbetet och blivit en noggrannare protokollförare. Framförallt har jag på ett konkret sätt ingått i Kungsholmens långa tradition av ett rikt föreningsliv – med bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld.

Vetenskap – organiserad verifierbar kunskap – som främjas av en förening – en organiserad (verifierbar) grupp medlemmar som ägnar sig åt en avgränsad verksamhet – är vad vi sätter fokus på. För att uppnå detta, samarbetar vi med organisationer och universitet – allt för att uppnå bästa resultat. Denna elevanda – sammanfogad av gemensamma kraftansträngningar med blod, svett och skratt – är vad som gör dessa fruktbara och aktiva föreningar möjliga. Tillsammans är det vi som bygger upp skolans blomstrande öar.

Varje elev här på KG är ett stycke av fastlandet, en del av det hela. Tillsammans är det vi som inte enbart skapar och utgör skolan utan även definierar den, utifrån vår aktiva påverkan. En visionslös skola är inget att ha för eleverna och visionslösa elever är inget att ha för en skola. På så sätt flätas vi samman och blir ett med det läroverk vi går på. Inte till hundra procent, givetvis. Vi är fortfarande enbart små delar av öar, skeppsbrott, i det hela. Men någon gång under din gymnasietid kanske du känner att du är ett med din skola. Det är då du vet att du lyckats med din bildning för aktiv påverkan i en globaliserad värld.

En verifierbar inkomplett styrelse för KYSS 2019 – 2020, med avsaknad av två styrelsemedlemmar. På läktarna i Albanova, FR4 (Kleinsalen), efter en föreläsning av Nobelpristagare Saul Perlmutter. Foto: Sara Hellberg.


By