260 fall av Corona, flera miljoner av oro

By on March 10, 2020 in Coronaviruset

Jag märker det, du märker det, vi alla märker det. Utbrottet av det nya coronaviruset Covid-19, har skapat en stor oro i skolan och hela samhället. En oro för att bli smittad och för att samhället ska stängas ner. I butiker märker man en ökning i försäljningen av konserver och handsprit. Sverige gör sig redo… för något som i nuläget inte är mer än en influensa. 

Oron och hysterin kring viruset är ett större problem än viruset i sig. Belastningen för sjukvården ligger i hanteringen av oron hos flera miljoner svenskar som ringer till 1177 Vårdguiden och detta är svårare att hantera än de omkring 260 fallen av Covid-19 i Sverige. 1177 har öppnat en ny stödlinje för de som är oroliga för coronaviruset. En stödlinje väldigt lik den vid terrordådet på Drottninggatan 2017, då den fanns för att oroliga skulle få möjlighet att prata med någon. Även börsen rasar då ingen vågar handla och många är försiktiga till följd av viruset. På Stockholmsbörsen rasade kurserna i måndags med 5,5%, något som inte har setts sedan finanskrisen 2008. Det är onekligen en samhällskris enligt mig men inte på grund av själva smittan i sig, utan på grund av oron från de som själva inte bär på den. 

Många elever på Kungsholmen är missnöjda med hur skolan har skött situationen och skolan har gått ut och sagt i informationsbrev att de, liksom alla andra kommunala skolor i Stockholms kommun, ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Två personer har bekräftats ha Covid-19 och en tredje väntar fortfarande på provsvar enligt skolans senaste uppdatering. I brevet nämns det även att eleverna inte vistats i skolan sen de fick symptom, alltså har det för tillfället inte funnits något bekräftat fall i skolans lokaler. Smittskyddsläkaren Per Follin intervjuades i SVT:s morgonstudio den 28 februari 2020, där han sade att ansvaret ligger hos de smittade – ett ansvar att inte föra smittan vidare, vilket är precis det som de misstänkta har gjort genom att inte vistas i skolan och kontaktat 1177 när de fått symptom.  

Jag tycker att vi måste lita på att statliga myndigheter som Folkhälsomyndigheten har en plan för att hantera detta. Självklart borde man alltid vara kritisk, självständigt tänkande och inte blint lyssna på staten, men i detta fall blir situationen inte bättre av att vi inte följer dem. De finns där för vår skull och samhället kan bara inte stanna upp. En namninsamling pågår med över 1000 underskrifter med syftet att stänga skolan till följd av rädsla och osäkerhet bland oss elever. Namninsamlingen visar vad vi elever tycker men jag ser ingen anledning till att stänga skolan och inte följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Vi får uppdateringar av skolan och de ger oss med största sannolikhet den information de har då jag heller inte ser någon anledning varför de skulle dölja något, vilket kanske ses som naivt. 

Ingen vet säkert vad viruset kan innebära och om det är faktiskt är värre än bara en typ av influensa, därav försiktigheten. Samtidigt jobbar skolan och andra med lön för att hantera situationen så det enda ansvar jag tycker att vi har är att lita på att de gör sitt jobb, tvätta våra egna händer och stanna hemma om vi känner oss sjuka. 


By