Articles by Henrys Vänner

Henrys Vänner är en verksamhet inom Röda Korstes Ungdomsförbund (RKUF) på Kungsholmens Gymnasium. Verksamheten utgår ifrån Röda Korsets grundprinciper -Humanitet, Opartiskhet, Neutralitet, Självständighet, Frivillighet, Enhet och Universalitet - och har fokusområdena mänskliga rättigheter, hållbar utveckling, humanitär migration och global förståelse. Henrys är ett forum som inspirerar och väcker intresse för mänskliga rättigheter, global förståelse, humanitär migration och hållbar utveckling genom att driva projekt med och för eleverna på skolan. Vi engagerar elever som i sin tur engagerar ännu fler och därmed återvinner viljan och drivet att skapa en bättre värld och bättre förutsättningar för alla i den!