KZINE Radio

10366256_631296030297220_8609392999173058635_n (1)

Som du kanske märkt (eller hört) så har KZINE börjat med ljudproduktion. Vi vill utveckla detta och har av skolledningen tilldelats ett rum för att bygga en studio för radio (!). Finansiering av utrustning och material är något vi arbetar med, men nu behöver vi folk som möjliggör detta unika tillfälle.

Konceptet kallar vi “KZINE Radio” och tanken är att det ska bli som radiosändningar fast i podcast-format. Det som är fantastiskt med radio är att det är så enkelt, det ger skolan en snabb kanal där man kan som åhörare både kan ta del av humor och interessanta diskussioner. Tanken är att radion ska bestå av en redaktion och fristående förmågor som sammarbetar med KZINE. Vi behöver nu Din hjälp för att lansera konceptet!

Tycker Du om att höra din egen röst? Är Du galet intresserad av teknik? Sprudlar Du av idéer och engagemang samtidigt som du vill ingå i projektgruppen? Är svaret Ja eller Nej borde du fylla i formuläret nedan! (Om du känner någon som passar in på beskrivning så har internet en delningsfunktion!)

Rollerna och beskrivning, fyll i så många som möjligt!

Projektsgruppsmedlem = Allt i allo, visionerande och genomförande roll främst utanför studion

Tekniker = Får tekniken att fungera på plats under och mellan inspelning

Programledare = Leder samma regelbundna program, lyfter främst fram andras åsikter

Reporter = Lämnar studion och rapporterar från evenemang osv.

Redaktör = Är med under inspelningen och pekar med hela handen, du vet hur det ska låta

Studiobyggare = Du kanske kan akustik bättre än radio men vill utforma KGs egna studio!

Allmänt intresserad = Du tycker idén låter fett najs men vill gå på infomöte först

Musikredaktör = Du kan musik och väljer, redigerar och sammanställer musiken vi sänder!

Fristående förmåga = Du har en superbra idé för en podcast som du vill genomföra själv eller med en vän, KZINE hjälper dig!

Frågor? Skicka ett mail till hampus.ihd@kzine.se

 

As you may have heard, KZINE has started working with radio production. We want to develop this and are fortunate enough to have been given a room by the school administration, where we will be able to organise our own studio (!). We are currently working with managing the finances for the equipment and material, but we need your help to fulfill this unique opportunity.

This project for radio production goes under the name “KZINE Radio”. We are aiming to produce programmes in the form of podcasts. The great thing about radio is that it is so simple, it works as an effective channel allowing students to take part in humorous and interesting discussions. The idea is that there will be a KZINE redaction and other groups making programs on their own in collaboration with KZINE.

Do you like listening to your own voice? Are you incredibly interested in technology? Are you full of ideas and passion for teamwork? If the answer is yes you should definitely fill in the form below and take part in the project groups. (If you happen to know someone who would be perfect for the job, please feel free to share this link)

Titles and description, fill in as many as possible!

Member of project group = Creative, implementary and visionary role for future programmes, primarily outside of the studio

Technician = Makes sure all the technical parts work properly during and between programmes

Host = Leads regular programmes, highlights opinions of other people

Reporter = Leaves the studio and reports from current events etc.

Editor = Takes part in the recording, gives directions and instructions. Simply the boss.

Studio Constructor = Help us set up the studio!

Generally interested = You really like this idea but you haven’t made up your mind yet (hot tip, come to the next info meeting)

Music editor = You have knowledge concerning music and elect, cut and are responsible for the music in programs

Own project = You have ideas for a podcast on your own or with a friend that you want to do, KZINE help you!

Questions? Send an email to hampus.ihd@kzine.se